Potsdamo šleifas - "Kaliningrado galvosūkio" raktas? : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Potsdamo šleifas - "Kaliningrado galvosūkio" raktas?: recenzija
In the Journal:
Politologija. 2003, Nr. 4 (32), p. 117-124
Recenzuojama knyga: Karaliaučius ir Lietuva : nuostatos ir idėjos / Vytautas Landsbergis Viln 321 p
Keywords:
LT
Vytautas Landsbergis. Karaliaučius ir Lietuva : nuostatos ir idėjos.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje komentuojama V. Landsbergio knyga "Karaliaučius ir Lietuva. Nuostatos ir idėjos" (Vilnius, Demokratinės politikos institutas, 2003). Įžangoje teigiama, kad Kaliningrado (Karaliaučiaus) sritis nėra eilinis Rusijos Federacijos regionas. Tai geografinis Rusijos eksklavas, Maskvos priklausomybėn patekęs tik po Antrojo pasaulinio karo, o šiandien apsuptas svetimų valstybių ir atsidūręs Baltijos jūros regione sparčiai vykstančių integracijos procesų kelyje. Recenzijoje aptariamas recenzuojamos knygos autoriaus vaidmuo formuojant Lietuvos užsienio politiką Kaliningrado klausimu, pristatoma, kaip tarptautinėje politinėje ir intelektualinėje erdvėje lig šiol buvo reaguota į šio politiko poziciją Kaliningrado srities klausimu. Pabrėžiama, kad V. Landsbergio produktyviausi metai šia tematika - 1994 m. ir 2002 m., kai Rusija, spręsdama karinio ir civilinio tranzito per Lietuvos teritoriją klausimą, nesibodėjo jėgos politikos. Recenzijoje į klausimą, kur slypi V. Landsbergio požiūrio originalumas konstruojant Lietuvos užsienio politiką dėl Kaliningrado srities, atsakoma: "Kaliningrado galvosūkio" sprendimas - tai nuolatinės pastangos neleisti sumažėti politiniam šio klausimo matmeniui. Šio politiko nuomone, būtent nuostata, kad juridinė Karaliaučiaus krašto priklausomybė Rusijos Federacijai yra negalutinė ir terminuota, turėtų būti Vilniaus ir Maskvos santykių konstravimo pamatas.

ENThe review provides the comments about Vytautas Landsbergis’s book “Karaliaučius ir Lietuva. Nuostatos ir idėjos” [“Königsberg and Lithuania. Approaches and Ideas”] (Vilnius, Institute of Democratic Politics, 2003). It is stated in the introduction that Kaliningrad (Königsberg) Area is not an ordinary region of the Russian Federation. It is Russia’s geographical exclave, which was subjugated by Moscow only after World War II. Today, it is surrounded by foreign states and located on the way of the rapidly-developing integration processes in the Baltic Sea Region. The review discusses the role of the author of the reviewed book in shaping the foreign policy of Lithuania with regard to Kaliningrad. It is presented what reaction has been caused by the politician’s position on Kaliningrad Area at the international level and in intellectual circles up to now. It is noted that Landsbergis’s most productive years on the topic were 1994 and 2002, when Russia was not repugnant of the politics of force while solving the issue of military and civil transit through the territory of Lithuania. The question, where the originality of Landsbergis’s attitude lies when shaping the foreign policy of Lithuania with regard to Kaliningrad Area is answered in the review in the following way: constant efforts, which do not allow the political dimension of this issue to shrink, are the solution of “Kaliningrad puzzle”. According to this politician, namely the approach that legal dependence of Königsberg Area on the Russian Federation is not final and fixed-term, should be considered the basis for shaping the relations between Vilnius and Moscow.

ISBN:
9955568062
ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Kantas ir Kaliningrado problema / Alvydas Jokubaitis. Politologija. 2005, Nr. 2 (38), p. 31-45.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12105
Updated:
2018-12-17 11:10:36
Metrics:
Views: 11    Downloads: 5
Export: