Kantas ir Kaliningrado problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kantas ir Kaliningrado problema
Alternative Title:
Kant and the Kaliningrad problem
In the Journal:
Politologija. 2005, Nr. 2 (38), p. 31-45
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiamas galimas Immanuelio Kanto požiūris į Königsbergo problemos sprendimą po Antrojo pasaulinio karo. Kantas yra vienas ryškiausių idealistinės tarptautinių santykių paradigmos atstovas. Kai kurie svarbūs Kaliningrado problemos aspektai gali būti aiškiau suprantami jo politinės filosofijos kontekste. Immanuelio Kanto dėka, provincialus Šiaurės Europos miestas pirmą kartą tapo visai Vakarų kultūrai svarbaus filosofinio mąstymo perversmo vieta. Vis dėlto Kantui nepavyko pasipriešinti militaristiniam Rytų Prūsijos ir Königsbergo įvaizdžiui. Königsbergas, anot pagrindinių Teherano, Jaltos ir Potsdamo konferencijos dalyvių, buvo didžiausias prūsų imperializmo, šovinizmo ir ekspansionizmo centras. Vakarų lyderiai siekė susilpninti Vokietiją ir ypatingai Prūsiją. Potsdamo konferencijos metu Sovietų Sąjungai buvo perleistas Kaliningradas ir šalia esanti sritis. Šioje teritorijoje buvo siekiama naikinti istorinę atmintį, tačiau buvo leista kalbėti apie kai kuriuos Kanto gyvenimo epizodus Königsberge. Būtent Kantui turi būti priskiriamas nuopelnas už sėkmę įveikiant Kaliningrado srities gyventojų istorinės atminties paralyžių. Dėka tam tikros nusistovėjusios sovietinio marksizmo interpretacijos, vokiečių klasikinė filosofija buvo laikoma vienu marksizmo šaltinių. Immanuelio Kanto filosofinių nuopelnų pripažinimas neišvengiamai atvėrė duris ir Königsbergo istorijos studijoms. Kai kurie jo filosofiniai darbai padeda suprasti ir dabartinio "Kaliningrado galvosūkio" klausimą.Reikšminiai žodžiai: Kaliningradas; UTO; Kaliningrad; UN; Kant.

ENThe article reveals the possible Immanuel Kant’s view of the resolution of the Königsberg problem after the WWII. Kant was among the most prominent representatives of the idealistic paradigm of international relationships. Certain important aspects of the Kaliningrad problem could be comprehended more clearly in the context of Kant’s political philosophy. Thanks to Immanuel Kant, a provincial town in the Northern Europe became the place of the revolution of philosophical thought, important for the entire Western culture. Nevertheless, Kant did not manage to succeed to stand against the militaristic image of the Eastern Prussia and Königsberg, which, according to the main participants of the Teheran, Yalta and Potsdam conferences, was the largest center of Prussian imperialism, chauvinism and expansionism. The Western leaders strived for weakening of Germany, and especially Prussia. During the Potsdam Conference, Kaliningrad and its area was granted to the Soviet Union, which aimed at annihilation of the historical memory in the area. However certain episodes of the life of Kant in Königsberg were allowed to be spoken of. It is Kant who should be honored for the success in overcoming of the paralysis of the historical memory of the residents of the Kaliningrad area. Thanks to certain interpretation of the Soviet Marxism, the classic German philosophy was considered among the sources of Marxism. The recognition of Immanuel Kant’s philosophical merits unavoidably paved the way for the studies of history of Königsberg. Kant’s certain philosophy works help to understand the issue of the presently existing “Kaliningrad puzzle”.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11021
Updated:
2018-12-17 11:52:25
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: