Lietuvos parlamento struktūrinė diferenciacija ir darbo pasidalijimas : nuolatinių komitetų galios ir institucionalizacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos parlamento struktūrinė diferenciacija ir darbo pasidalijimas: nuolatinių komitetų galios ir institucionalizacija
In the Journal:
Politologija. 2002, Nr. 3 (27), p. 31-76
Keywords:
LT
Parlamentas. Seimas / Parliament.
Summary / Abstract:

LTVisuose moderniuose parlamentuose paraleliai egzistuoja "dvejopos” struktūros - politines jėgas atstovaujančios frakcijos (grupės, klubai ir panašiai) bei nuolatiniai komitetai (komisijos). Šių struktūrų reikšmė įvairiuose parlamentuose gana skiriasi, vienur dominuoja frakcijos, kitur, kaip šmaikščiai kažkada apibūdino W. Wilson, komitetai yra viską lemiantys "darbiniai arkliai”. Frakcijų ir komitetų statuso, jų galių bei įtakos santykis gali būti labai ir labai įvairus. Esant vienoms sąlygoms, parlamente dominuoja frakcijos, esant kitoms - nuolatiniai komitetai; kita vertus, įmanomas ir tam tikras šių struktūrų galių bei poveikio parlamento sprendimams "subalansavimas”. Bet kuriuo atveju visa tai išaiškėja ne iškart, o ilgalaikėje parlamento veikloje. Šis straipsnis - tai atvejo studija, kurioje analizuojamas Lietuvos parlamento nuolatinių komitetų galios bei institucionalizacijos proceso ypatumai. Tyrimas grindžiamas politikos moksluose taikoma parlamentų institucionalizacijos analizės koncepcija. Nuolatinių komitetų galios ir institucionalizacijos laipsnis tiriamas atsižvelgiant į rekomenduojamus ištirti bei įvertinti komitetų struktūrinės - funkcinės analizės kriterijus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Parlamentas; Nuolatiniai komitetai; Institucionalizacija; Parlament; Standig committees; Institutionalisation.

ENIn all the modern parliaments there exist "ambivalent” structures, i. e. the fractions, representing political powers (groups, clubs, etc.) and permanent committees/commissions. The meaning of the said structures differs by individual parliaments, in some parliaments fractions are predominant, in other, as once humorously characterized by W. Wilson, committees are the “workhorses”, which determine everything. The relation between the status of fractions and committees, their powers and influence can be very different. In case of certain conditions, fractions are predominant in the parliament, in case of existence of other conditions permanent committees are; on the other hand, a certain “balance” of the powers of the said structures and their influence on the decisions by the parliament is possible. In any case, everything is clarified not outright, but during the durable activities of the parliament. The article is a case study, analyzing the powers of the permanent committees of the Parliament of the Republic of Lithuania and the peculiarities of the institutionalization process. The study is based by the concept of analysis of institutionalization of parliaments, applied in political sciences. The level of power and institutionalization of permanent committees is examined in consideration of the criteria of structural – functional analysis of the committees, recommended to be examined and evaluated.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
"Keeping tabs" on coalition partners’ : a theoretically salient case study of Lithuanian coalitional governments / Terry D. Clark and Diana Jurgelevičiūtė. Europe-Asia studies. 2008, vol. 60, no. 4, p. 631-642.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12080
Updated:
2018-12-17 11:00:22
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: