Žydų lošimo vilkeliai Lietuvos archeologinėje medžiagoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žydų lošimo vilkeliai Lietuvos archeologinėje medžiagoje
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2005, t. 6, p. 164-171
Keywords:
LT
17 amžius; 18 amžius; 19 amžius; 20 amžius; 15 amžius; Graikija (Greece); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Laisvalaikis / Leisure; Žaislai / Toys; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas aptarti siaurą ir unikalią archeologinių radinių grupę, savotišką lošimo kauliukų atmainą, vadinamuosius „dreidl“ vilkelius (dabartinis žydų vartojamas terminas). Tai dažniausiai medinis arba švininis, keturbriaunio vilkelio formos tik žydų tautinės bendruomenės žaislas. Keturiose šio vilkelio plokštumose įrašyti hebrajiški rašmenys. Chronologines darbo ribas – XVII–XX a. Šio laikotarpio archeologijos tyrimų svarba Lietuvoje dar nėra plačiai pripažinta. Naujaisiais laikais daugelyje Europos šalių galiojo draudimas lošti įprastais kubo formos lošimo kauliukais. Todėl kilę iš senovės Graikijos vilkelio pavidalo kauliukai su lotyniškomis raidėmis atgimė viduramžiais, įgavę daug nacionalinių formų. Kiekviena tauta vilkelyje įrašydavo savo abėcėlės raides, atitinkančias žaidimo veiksmus. Tokiu būdu Europoje apie XV a. atsirado ir vilkelių-kauliukų su hebrajiškais rašmenimis – dreidl. Visi Lietuvos muziejuose saugomi dreidl vilkeliai archeologinių žvalgymų ir tyrimų metodais surasti miestų kultūriniuose sluoksniuose. Aptariamuosius archeologinius radinius neabejotinai galima priskirti žydams. Šie žaisliukai Lietuvoje galėjo pasirodyti apie XVII a., o plačiau išplisti XVIII–XX a. Visi jie yra pagaminti iš švino ar jo lydinių. Tai nedidukai, apie 25 mm ilgio dirbinėliai. Dauguma rastų vilkelių yra kubo, per dvi plokštumas perverto ašimi, formos. Beveik identiškų radinių aptinkama visoje Europoje. Išsiskiria tik unikalūs III tipo – keturių briaunų vilkeliai. Dėl neįprastos formos kol kas dar nėra visiškai aišku, kam jie buvo naudojami.Reikšminiai žodžiai: Archeologija; Dirbiniai; Dreidl vilkelių tipologija; Istorija; Lietuvos archeologinė medžiaga; Lošimai, azartiniai; Radiniai, archeologiniai; Tyrinėjimai, archeologiniai; 17 amžius; 18 amžius; 19 amžius; 20 amžius; Žaidimai; Žydai; Žydų lošimo vilkeliai; 17th-20th centuries; Archaeological material of Lithuania; Archeology; Finding, archeological; Gamble; History; Ironware; Jew; Jewish spinning tops; Lithuania; Play; Research, archeological; Typology of dreidl tops.

ENThe paper discusses a narrow and unique group of archaeological findings, kind of variety of gambling dice, the so-called dreidel spinning top (the current Jewish term). This typically wooden or leaden toy in the shape of a four-sided spinning top belongs to the Jewish community. Each side of the dreidel bears a letter of the Hebrew alphabet. The study chronology covers the period from the 17th c. until the 20th c. The importance of archaeological explorations of this period has not yet been widely acknowledged in Lithuania. In the New Ages many European countries prohibited the use of a typical cubiform gambling dice. Therefore dice with Latin letters in the shape of a spinning top, originating from Ancient Greece, was reborn in the Middle Ages and acquired many national forms. Every nation would use the letters from its alphabet on the spinning top, representing the actions of the game. Thus spinning tops with Hebrew letters – dreidel – appeared in Europe in around the 15th c. All dreidels kept in Lithuanian museums were found during archaeological explorations among urban cultural strata. The discussed findings can be undoubtedly attributed to Jews. These toys could appear in Lithuania around the 17th c. and spread more widely in the 18th–20th c. They all are made from lead or its alloys. These are small toys about 25 mm in length. The majority of found spinning tops are cubiform, with an axis piercing two planes. Almost identical findings are found all across Europe. Only unique four-sided spinning tops of type III stand out. Due to an unusual shape their purpose is not yet fully clear.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Blaževičius, P. Seniausieji Lietuvos žaislai recenzija / Gintautas Rackevičius. Lietuvos archeologija. 2012, t. 38, p. 357-360.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12058
Updated:
2018-12-17 11:40:56
Metrics:
Views: 86    Downloads: 6
Export: