E. Remecas. Vilniaus Žemutinės pilies pinigų lobis : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
E. Remecas. Vilniaus Žemutinės pilies pinigų lobis: recenzija
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2004, t. 5, p. 143-146
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Eduardo Remeco knyga "Vilniaus Žemutinės pilies pinigų lobis" (Vilnius, 2003). Leidinyje pateikiama pirmųjų lietuviškų pinigų tyrinėjimų apžvalga, išsamūs 2002 m. liepos mėnesį rasto Vilniaus Žemutinės pilies pinigų lobio tyrimų duomenys bei visų monetų nuotraukos. Vilniaus Žemutinės pilies lobį sudaro viena tribriaunio lietuviško sidabrinio lydinio pusė, 62 lietuviškos monetos, Prahos grašio fragmentas ir susilydęs sidabro gabalėlis. Lobyje yra net 5 tipų retų lietuviškų monetų, kurias knygos autorius priskyrė Jogailos ir Vytauto valdymo laikotarpiui. Lobis priskiriamas XIV a. pabaigai, susijusiai su LDK rūmų perversmais, sparčia valdovų kaita, sukėlusia daug nevienareikšmiškai vertinamų LDK monetų kalybos permainų. Iki knygos pasirodymo apie lobio monetų išvaizdą buvo galima kalbėti tik bendrais bruožais, o dabar visas monetas galima tyrinėti žvelgiant į puikias spalvotas fotografijas. Metrologiniai visų monetų ir vieno tribriaunio sidabro lydinio parametrai pateikti lentelėse. Abejones kelia visų lobio monetų nominalo įvardijimas denaru. Diskutuotina autoriaus pozicija dėl lobio unikalumo. Rasta tik viena naujo tipo moneta (Žvėris (liūtas)/Erelis). Veikalo trūkumas – autorius, gavęs tokią unikalią medžiagą, nepadarė išvadų, galinčių naujai nušviesti diskutuotinus lietuviškos numizmatikos klausimus ir nepaliko neatsakytų lobio monetų atribucijos klausimų. Tirdamas lobį autorius neįžvelgė "konflikto" tarp šio lobio monetų ir viso iki jo radimo buvusio lietuviškos numizmatikos paveikslo. Ši knyga taps paskata naujoms mokslinėms diskusijoms esminiais LDK numizmatikos klausimais.Reikšminiai žodžiai: Lietuviškos monetos; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Monetos; Monetų lobis; Viduramžių archeologija, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Vilnius, monetos, lobiai; 14 amžius; 14 amžius; Žemutinė pilis; Coins; Hoard of coins; Lithuanian coins; Lower Castle, End of the 14th century; Medieval archaeology, Grand Duchy of Lithuania, Vilnius, coins, hoards; XIV century.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12056
Updated:
2022-01-17 11:21:39
Metrics:
Views: 35    Downloads: 2
Export: