Labanoro lobio Prahos grašiai Lietuvos muziejų rinkiniuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Labanoro lobio Prahos grašiai Lietuvos muziejų rinkiniuose
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2001, t. 2, p. 119-143
Keywords:
LT
Karolis I (Karl I); Vaclavas IV; Labanoras; Švenčionys; Utena; Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Muziejai / Museums; Numizmatika / Numismatics.
Summary / Abstract:

LTRemiantis Prahos grašių ankstyviausiomis ir vėlyviausiomis atmainomis, o taip pat pirmųjų lietuviškų monetų atmainomis, Labanoro lobis (Švenčionių r.) yra datuojamas XV a. 8 dešimtmečiu. Šį lobį sudaro 393 Vaclavo IV, 5 Karlo I Prahos grašiai bei 1 Vaclavo IV Prahos grašio falsifikatas, kurie paskirstyti į Lietuvos nacionalinio, Nalšios ir Utenos kraštotyros muziejaus rinkinius. Labanoro lobio formavimosi pradžia gali būti susijusi su Švitrigailos ir Žygimanto Kęstutaičio kovomis, t. y. 1431–1436 metų laikotarpiu. Lobyje rasti Kazimiero denarai sąlygojo iki tol egzistavusios hipotezės, kad XV a. 4 dešimtmetyje šis Labanoro lobis buvo užkastas, atmetimą, nes tuo metu šių pinigų dar nebuvo, o rastų Kazimiero denarų nudilimas rodo, kad jie buvo naudojami apyvartoje ne vienerius metus. Tai, kad Labanoro lobyje nėra 3 ir daugiau gramų sveriančių grašių rodo, jog lobio formavimosi pradžia negali būti datuojama laikotarpiu iki 1390 metų. Radinių duomenys leidžia teigti, kad Lietuvoje buvo labiau paplitę tik Karlo I ir Vaclavo IV Prahos grašiai. Prahos grašių apyvarta galėjo suaktyvėti po Lietuvos krikšto. Tyrimas leidžia konstatuoti Lietuvoje egzistavusį monetų atrinkinėjimą atrenkant sunkesnes monetas. Rasta Labanoro lobio medžiaga atskleidė, kad 1405–1407 ir 1407–1419 m. kalimo grašiai Lietuvoje buvo masiškiau paplitę. Straipsnyje daroma išvada, kad 1407–1419 m. kaldintos monetos buvo kalamos ir husitų.Reikšminiai žodžiai: Grašis; Karlas I; Labanoras; Labanoro lobis; Lobis; Muziejai; Praha; Prahos grašiai; Vaclavas IV; Charles I; Labanoras; Lithuania; Museums; Prague; Prague Groats; The Labanoras Hoard; Treasure; Wenzel IV.

ENBased on the early and late varieties of Prague groats as well as on the varieties of the first Lithuanian coins, the Labanoras hoard (Švenčionys District) is dated back to the 8th decade of the 15th c. The hoard consists of 393 Prague groats and 1 forgery groat of Wenzel IV, 5 Prague groats of Charles I, which are stored in the National Museum of Lithuania, the Nalšia Museum (Švenčionys) and the Museum of Utena. The beginning of the Labanoras groat can be related to the fights of Švitrigaila and Sigismund Kęstutaitis in 1431–1436. Casimir’s dinars discovered in the hoard determined the denial of the previously existing hypothesis that, this Labanoras hoard was buried in the 4th decade of the 15th c., since this type of coins did not exist at those times, and the abrasion of the discovered dinars of Casimir demonstrates the fact that they had been used for a several years. The fact that the Labanoras hoard contains no groats weighing 3 or more grams indicates that the start of the hoard formation can be dated to the period before 1390. The data of the findings allow claiming that Prague groats of Charles I and Wenzel IV were more spread in Lithuania. The circulation of Prague groats could become more active after the Christianisation of Lithuania. The research allows claiming that coins in Lithuania were selected according to their weight, i.e. heavier coins were more popular. The discovered material of the Labanoras hoard revealed the fact that the groats coined in 1405–1407 and 1407–1419 were spread in Lithuania on a mass scale. The author of the article concludes that the coins produced in 1407–1419 were also coined by Hussites.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12024
Updated:
2018-12-17 10:51:07
Metrics:
Views: 36    Downloads: 4
Export: