Valstybės valdymo ir vietos savivaldos sąveikos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės valdymo ir vietos savivaldos sąveikos ypatumai
Alternative Title:
Interaction problems of State government and Local Self-government
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2003, Nr. 4, p. 18-25
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami centrinių valstybės valdymo subjektų ir savivaldybių sąveikos ypatumai, regioninės valstybės politikos ir vietos savivaldos santykis, apskričių sąsajos su savivaldybėmis bei vietos gyventojais. Išanalizavus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Regioninės plėtros ir Apskrities valdymo įstatymus, teigiama, jog santykiai tarp valstybės valdymo subjektų ir savivaldybių yra grįsti įvairialype ir detalia kontrole, varžančia savivaldos plėtojimą; regionai ir apskritys institucijų požiūriu egzistuoja kaip nedalomas vienetas, todėl tarp valstybės valdymo ir savivaldos sistemų egzistuoja Konstitucijoje nenumatyti pavaldumo ryšiai; pažeidžiamas subsidiarumo principas: Apskrities valdymo įstatymas nustato konkrečius santykius su pavieniais gyventojais ne jų pačių, bet valstybės iniciatyva. Straipsnyje pateiktas teorinis sisteminis valstybės valdymo modelis. Jame patobulinti valstybės institucijų bei savivaldybių ryšiai, supaprastinti gyventojų bei valdžios institucijų santykiai. [Iš leidinio]

ENThe aims of this article are to describe the fundamental connection between State government, counties and municipalities and to expose peculiarities of interaction of State government subjects and Local Self-government institutions. The survey method is grounded on the systemic research and analysis of the Lithuanian legal acts: Law on the Local Self-government, Law on the Governing of the County and Law on the Regional Development. The main conclusions of the article are following: a) the objects, functions and responsibility of Regional institutions and Counties are separated by legal acts, but in fact Regional institutions and Counties are indivisible unit; b) in reality municipalities become subordinate to the State government and restraint from Self-government institutions appreciable by limited liberty of decision making and finance resources, and intensive state inspection of procedures; c) there is not fully realized principle of decentralization. In the future State government system and Local Self-government reforms could take the way of self-governmental regions making and the power, functions and decision making competence of municipalities could be extended. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12014
Updated:
2018-12-20 22:57:55
Metrics:
Views: 21    Downloads: 12
Export: