Потребности, определяющие образ жизни академической молодежи

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Потребности, определяющие образ жизни академической молодежи
Alternative Title:
Needs determining life style of the academic youth
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Akademinis jaunimas; Gyvenimo būdas; Ugdymas.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTSveikatą lemia įvairūs faktoriai – genetiniai, aplinkos, elgesio. Didžiausią įtaką jai turi žmogaus gyvensena, kuri priklauso nuo jo asmenybės, charakterio ypatumų, požiūrių, vertybinių nuostatų. Suvokiant socialinių problemų įtaką universitetinio išsilavinimo specialistų rengime, pasigendama tyrimų, orientuotų į studentų psichosocialinius poreikius ir veiksnius, įtakojančius jų gyvenseną studijų laikotarpiu. Todėl aktualia problema tampa – akademinio jaunimo gyvensenos, psichosocialinių poreikių ir jų realizavimo tyrimai šiuolaikinės modernios visuomenės pokyčių kontekste. Tyrimo tikslas: nustatyti studentų psichosocialinius poreikius ir ištirti veiksnius, lemiančius jų gyvenimo būdą. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad studentų gyvenimo stilių labiausiai veikia šie psichosocialiniai poreikiai: profesinė veikla ir gebėjimas ją gerai atlikti, gera sveikata, karjera ir pripažinimas, savirealizavimas prasmingoje veikloje, užsibrėžto tikslo įgyvendinimas, savigarba. Studentų sveikata neigiamos įtakos turi šie veiksniai: fizinio ir psichinio krūvio disharmonija, mažas fizinis aktyvumas, rūkymas, alkoholio vartojimas, neracionali dienotvarkė, materialinės problemos bei nepakankamai išugdytas sveikatos saugojimo ir stiprinimo poreikis. [Iš leidinio]

ENHealth is determined by various factors – genetic, environmental and behavioural. Yet it is highly affected by human life style, which is dependent on the personality, traits of character, attitudes, value approaches. Perception of the impact of social problems on training of specialists of university education reveals the lack of surveys oriented towards psychosocial students’ needs and factors influencing students’ life style during the studies. Therefore, surveys of life style of the academic youth, psychosocial needs and their realisation in the context of changes in the modern society constitute a relevant problem. The purpose of the survey is to identify psychosocial needs of students and explore factors determining their life style. The results of the survey suggest that the students’ life style is mainly affected by the following psychosocial needs: professional activity and ability to perform it well, good state of health, career and recognition, self-realisation in a meaningful activity, implementation of the set goal and self-esteem. The following factors have a negative effect on the students' state of health: dissonance of physical and mental load, low physical activity, smoking, alcohol consumption, irrational timetable, material problems and insufficiently developed need for health preservation and strengthening.

ISBN:
9855-417-701-7
Related Publications:
Nūdienos pasaulis ir lietuvių tautos socioetnogenezė / Romualdas Grigas. Akademinė edukologija 1. Vilnius: Mokslotyros institutas, 2003. P. 329-358.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1200
Updated:
2013-04-28 15:26:35
Metrics:
Views: 41
Export: