Socialinių duomenų archyvai: Lietuvos mokslo informacinės infrastruktūros trūkstamas sandas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių duomenų archyvai: Lietuvos mokslo informacinės infrastruktūros trūkstamas sandas
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2005, t. 35, p. 9-31
Keywords:
LT
Archyvai / Archives; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration.
Summary / Abstract:

LTMoksliniai tyrimai yra vienas svarbiausių šiuolaikinės visuomenės plėtros variklių. Kartu su švietimu ir inovacijų procesais jie sudaro vadinamąjį žinių trikampį, kuris yra šiuolaikinės žinių visuomenės klestėjimo pagrindas. Pastaruoju metu Europoje pastebimas itin didelis dėmesys mokslo, taip pat humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) sričių, infrastruktūroms. Siekiant vientisos ir nuoseklios Europos infrastruktūrų plėtros politikos 2002 m. buvo sukurtas ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructures) – Europos strateginis mokslo infrastruktūrų forumas, kurio speciali darbo grupė rengia HSM infrastruktūrų plėtros planą artimiausiems aštuoneriems metams. Lietuvoje pasigendame ir aiškios viso mokslo, o ypač HSM, infrastruktūrų sampratos, ir šių infrastruktūros plėtros gairių, ir netgi kai kurių būtinų šios infrastruktūros sandų – duomenų institucijų. Straipsnio tikslas – išnagrinėti šiuolaikinių HSM tyrimų informacijos infrastruktūrų ypatumus, plėtros tendencijas, pateikti HSM informacijos infrastruktūrų plėtros Lietuvoje rekomendacijas. Straipsnis parengtas dalyvaujant LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-1712 sudarytos Lietuvos HSM plėtros strategijos darbo grupės veikloje. Empirinė straipsnio medžiaga kaupta literatūros ir šaltinių (daugiausia internetinių) analizės metodu, lankantis įvairiose užsienio šalių (Norvegijos, Vokietijos, Nyderlandų, Suomijos) duomenų institucijose, dalyvaujant įvairiose Lietuvai atstovaujančiose EK darbo grupėse (ESFRI, ES 6-os Bendrosios mokslinių tyrimų programos septintojo teminio prioriteto ir kt.). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Archyvai; Duomenys; Infrastruktūra; Europa.

ENResearch is one of the strong forces encouraging societal development. Research education, and innovation make a knowledge triangle, a basis of a modern knowledge society. Now in Europe one can follow increasing political interest in research infrastructures, including development of the infrastructure for the Social Sciences and Humanities (SSH). In order to support coherent policy making on research infrastructures in Europe The European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) was launched in 2002. ESFRI functions as the strategic forum aiming at creating Roadmap for Research Infrastructures of Pan-European interest for the next 10-20 years. Three steering groups on Physical Sciences and Engineering. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/120
Updated:
2018-12-17 11:31:35
Metrics:
Views: 43
Export: