Pirmasis Lietuvos statutas (1529 m.) : Zamoiskių ir Firlėjų rankraščių nuorašų paleografija ir faksimilės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Pirmasis Lietuvos statutas (1529 m.): Zamoiskių ir Firlėjų rankraščių nuorašų paleografija ir faksimilės
Publication Data:
[Vilnius] : Margi raštai, 2007.
Pages:
534 p
Keywords:
LT
Mokslo šaltiniai / Sources of science; Teisės istorija / History of law.
Summary / Abstract:

LTParadoksalu, tačiau Vilniuje parengto ir 1529 m. priimto Pirmojo Statuto šiandien Lietuvoje neturime nė vieno nuorašo (visi išlikę saugomi užsienyje: 5 - Lenkijoje, 1 -Vokietijoje ir dar 1 - Rusijoje), o originalas yra dingęs. Šioje knygoje spausdinamos dviejų seniausių originalo (senąja baltarusių) kalba surašytų Zamoiskių (1529 m.) ir Firlėjų (1530-1531 m.?) nuorašų faksimilės. Ypač reikšmingas Statuto tyrėjams vadinamasis Zamoiskių nuorašas, laikomas darbiniu (galbūt paties LDK kanclerio Alberto Goštauto) egzemplioriumi. Didelė ir vadinamojo Firlėjų nuorašo, greičiausiai nurašyto Statuto priėmimo metais, mokslinė vertė. Šiandien abu šie nuorašai saugomi Lenkijos Nacionalinėje bibliotekoje Varšuvoje. Taigi parengto leidinio naujumas ir glūdi tame, jog pirmąkart bus publikuotos šių dar neskelbtų nuorašų faksimilės. Nekelia abejonių ir šio leidinio aktualumas, jo mokslinė bei praktinė vertė. Pirma, rankraščiams, deja, būdinga savybė išnykti (jie sudega, sudūlėja, dingsta ir pan.). Antra, galimybė ne tik perskaityti, bet ir pamatyti visiems (net ir mokslininkams) nelengvai pasiekiamą originalą skatina tyrinėti ir patį šaltinį, ir atitinkamas temas, kurias šaltinis reprezentuoja. Trečia, pats Statuto, kaip unikalaus šaltinio, gana universalus pobūdis suteikia plačias galimybes tirti kelių tautų bei valstybių istorijos, teisės, rašto kultūros, kalbų plėtros ir kt. problemas. Ketvirta, faksimilių publikacija taps puikia studijų priemone kelių disciplinų dėstytojams ir neabejotinai bus naudojama teisės istorijos, istorijos, slavistikos, antropologijos ir kt. specialistų rengimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos statutai; Faksimilės; Paleografija.

ENIt is paradoxical, but today, in Lithuania, we do not have copies of the first statute prepared in Vilnius and adopted in 1529 (all surviving copies are stored abroad: 5 in Poland, 1 in Germany and 1 more in Russia) and the original has disappeared. Facsimiles of the two oldest copies by Zamoyskis (1529) and Firleys (1530-1531?) were written in the original (Old Belarusian) language. The so-called copy by Zamoyskis is especially significant for statute researchers as it is believed to be the operational copy (maybe of the chancellor of the Grand Duke of Lithuania Arbertas Goštautas himself). The scientific value of the so-called Firley copy (most probably written at the time of the statute’s implementation) is great. Today both these copies are stored in the Polish National Library in Warsaw. Thus the novelty of this publication lies in the fact that the facsimiles of these copies will be published for the first time. The topicality of this publication, its scientific and practical value is also not in doubt. First of all, unfortunately, it is quite common for manuscripts to disappear (they get burned, rot, etc.). Secondly, the possibility to read or even to see the inaccessible original (even for scientists) encourages researching into the very source and appropriate topics represented by the source. Thirdly, the statute as a unique source provides wide possibilities to research issues of history, law, writing development etc. of several nations and states. Fourthly, the publication of facsimiles will become a great measure of studies for lecturers of several disciplines and undoubtedly will be used by specialists of History of Law, History, Slavic Studies, Anthropology and other subjects.

ISBN:
9789986093459
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11988
Updated:
2013-04-28 17:24:11
Metrics:
Views: 42
Export: