Pavasario tradicijos ir apeigos seniau ir dabar lietuvių gyvenamose vietose, Lenkijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pavasario tradicijos ir apeigos seniau ir dabar lietuvių gyvenamose vietose, Lenkijos
Keywords:
LT
Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Migracija / Migration; Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos tradicinės lietuvių pavasario šventės. Jų gausa rodo, kad šis metų laikas labai svarbus. Išskiriami trys pavasario švenčių ciklai: 1) pavasario pradžios švenčių ciklas (Pelenų diena, vasario 24-oji, šv. Motiejaus - vieversio diena, kovo 4-oji (šv. Kazimieras), kovo 10-oji (40 kankinių diena), kovo 19-oji (Juozinės), kovo 25-oji - Viešpaties Apreiškimo diena (Bloveščiai)), 2) Velykų ciklas (Verbų sekmadienis, Velykos, Atvelykis), 3) pavasario pabaigos švenčių ciklas (Jurginės, Sekminės, Kryžiaus dienos, Marijos gegužinės litanija), aprašomos šių švenčių tradicijos ir apeigos. Toliau aptariamos išlikusios senosios tradicijos, propaguojamos Lenkijoje gyvenančių lietuvių. Senųjų pavasario laikmečio apeigų išliko labai nedaug. Žmonės prisimena įvairias pavasario pradžios datas, vyresni dar prisimena, kuriomis dienomis kokie paukščiai parskrenda. Šv. Kazimiero, šv. Juozapo ir šv. Jurgio dienos labiau siejamos su vardinėmis. Straipsnio autorė daro išvadą, kad pavasario ciklo švenčių apeigos nyksta, keičiasi, o kartu ir atgyja. Kai kuriuos apeiginio meno elementus žmonės užmiršta pasikeitus gyvenimo sąlygoms. Mokyklų, taip pat visuomenės veikėjų pastangas apsunkina vartotojiškas gyvenimo būdas, kai nebenorima laikytis senųjų apeigų. Tokių švenčių prasmė dažnai tampa miglota ir mažai suprantama. Užmirštas tradicijas stengiasi atgaivinti Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija, ruošdama Atvelykio konkursą, seminarus, kursus, apmokymus. Propaguodama savo krašto tradicijas, ji stengiasi sustabdyti kitų regionų įtaką.Reikšminiai žodžiai: Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lenkijos lietuviai; Tradicinė kultūra; Pavasario tradicijos; Lithuanians of Poland; Folk culture; Spring ceremonialism.

ENSpring ceremonialism among Lithuanians living in Poland undergoes slow changes. Despite the fact that traditions are passed from generation to generation, not all of them are cultivated. The efforts of schools as well as social activists collide with consumerist lifestyle, which excludes continuation of former ceremonies in order to avoid inconvenience. The meanings of some holidays often get blurred and little understandable. The conveyors of largest simplifications and influential factors, arc mass media, particularly television. [From the publication]

ISBN:
8387604194
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11927
Updated:
2013-04-28 17:22:59
Metrics:
Views: 64
Export: