Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich
Publication Data:
Kraków : Unum, 2003.
Pages:
445 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Atgailos kanauninkų ordinas; Dvasininkai; Katalikų bažnyčia; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lenkijos istorija; Lietuvos istorija; Reguliarieji atgailos kanauninkai; Vienuolijų istorija; Vienuolynai; Vilnius; Catholic Church; History of Lithuania; History of Poland; History of monkhoods; Monasteries; Ordo Canonicorum Regularium; Scheduled canonists repentance; Vilnius.
Contents:
Wstęp — Powstanie i rozwój zakonu kanoników regularnych od pokuty — Warstwy legendarne w historii początku zakonu — Obraz początków zakonu w świetle badań historycznych — Rozwój zakonu kanoników od pokuty — Dzieje i uposażenie klasztorów kanoników na ziemiach polskich — Fundacje konwentów — Źródła utrzymania klasztorów — Kościoły i klasztory — Kasaty klasztorów kanoników od pokuty — Życie duchowe zakonników — Reguła św. Augustyna - podstawa życia kanoniczego w zakonie — Formacja zakonników — Kultura duchowa i jej przedstawiciele: Michał Giedroyć zwany błogosławionym; Ksiądz Jakub Sojecki z Przyrowa — Organa władzy i funkcje w zakonie — Kapituły generalne — Generałowie — Prowincjałowie — Przeorzy i podprzeorzy — Inne funkcje — Duszpasterska działalność zakonu kanoników od pokuty — Praca parafialna — Kaznodziejstwo i spowiednictwo — Opieka nad bractwami religijnymi — Szerzenie kultu świątobliwych zakonników — Zaangażowanie kanoników od pokuty w działalność naukową — Działalność wykładowcza, pisarska i wydawnicza zakonników — Biblioteki klasztorne — Aneks I. Książki pochodzące z bibliotek klasztornych marków — Aneks II. Fragment katalogu z XIX w. biblioteki w kościele św. Marka w Krakowie — Aneks III. Wykaz kanoników regularnych od pokuty w klasztorach na ziemiach polskich (w latach 1325-1831) — Skróty — Bibliografia — Indeks — Résumé.
Keywords:
LT
Vienuolijos / Monasteries; Dvasininkija / Clergy; istorija; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Lenkijos istorija; Reguliarieji atgailos kanauninkai.
ISBN:
8389256118
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11918
Updated:
2020-09-29 12:34:33
Metrics:
Views: 53
Export: