Politikos mokslas senajame Vilniaus universitete

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politikos mokslas senajame Vilniaus universitete
Alternative Title:
Political science in the Old Vilnius University
In the Journal:
Politologija. 2000, Nr. 3 (19), p. 25-49
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Lenkija (Poland); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Filosofija / Philosophy; Jėzuitai / Jesuits; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTTiriant politikos mokslo dėstymą jėzuitų administruotame Vilniaus universitete, tepadaryti pirmieji žingsniai. Šio straipsnio tikslas - analizuoti politikos mokslą senajame Vilniaus universitete, atskleidžiant jo, kaip dėstomosios disciplinos, turinį ir šio pobūdžio publikacijas. Taip pat analizuojama politikos problematika tuometinėje moralės filosofijoje. Tyrimo medžiagą sudaro rankraštiniai politikos paskaitų kursai; politikos problematika moralės filosofijos paskaitose ir publikacijose; Filosofijos fakulteto absolventų spausdintos tezės bakalauro ir magistro moksliniams laipsniams įgyti; politikos problematika Universiteto profesorių socialinių klausimų tyrimams skirtuose kūriniuose. Straipsnyje nagrinėjamas politikos mokslo teoretizavimo metodas senajame Vilniaus universitete, analizuojamos tuo metu vystytos akademinės diskusijos valstybės kilmės ir tikslų, esamos valstybinės santvarkos priimtinumo, karališkojo autoriteto, valstybės stabilumo klausimais, požiūris į Machiavellio idėjas. Straipsnyje prieinama kelių išvadų. Pirma, politikos mokslo dėstymas senajame Vilniaus universitete buvo naujovė, ugdžiausi jaunuomenės politinę sąmonę pilietiškumo, teisinės valstybės ir valstybinio patriotizmo dvasia. Antra, politinė sąmonė buvo ugdoma bajorijos jaunuomenei diegiant pilietiškumo ir kitas dorybes, sureikšminant moralės vaidmenį. Trečia, moralės filosofijos ir politikos dėstytojai teoriškai grindė šios santvarkos priimtinumą. Buvo kalbama apie kai kuriuos politinio gyvenimo nesklandumus, tačiau vyravo nuostatas, kad juos įmanoma pašalinti turimomis priemonėmis.Reikšminiai žodžiai: Politikos mokslas; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Valstybės valdymas; Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Political science.

ENLittle has yet been done when studying the teaching of political sciences at the old Vilnius University, which was administered by the Jesuits at the time. The aim of the article is to analyze the political sciences at the old Vilnius University by revealing the content of the taught subject and the publications on the said subject. In addition, the article analyzes the political issues in the philosophy of morals of the period. The materials for the study are manuscripts of lectures on politics; political issues in the lectures and publications on philosophy of morals; bachelor’s and master of sciences’ theses, written by graduates of the Faculty of Philosophy; the political issues, found in the studies, dedicated to examination of social issues, written by professors of the University. The article examines the method of theorization of political sciences at the old Vilnius University and analyzes the academic discussions on the issues of the origins and aims of the state, acceptability of the existing political system, the authority of the king and stability of the state and the view of the ideas of Machiavelli. The article draws several conclusions. First, teaching of political sciences at the old Vilnius University was an innovation, intended for nurturing of the political consciousness of the youth in public spirit, the spirit of the rule of law and patriotism. Second, the political consciousness was nurtured by indoctrinating the values to the noble youth, by giving the priority to the role of morals. Third, the teachers of philosophy of morals and politics provided a theoretical basis for acceptability of the political system. They also talked on certain discrepancies in political life, however the prevailing provision was that such discrepancies can be eliminated by employing the existing measures.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11885
Updated:
2018-12-17 10:41:58
Metrics:
Views: 25    Downloads: 10
Export: