Kunigų administracinis darbas ir pastoracinė veikla( Šumske) Šunskuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kunigų administracinis darbas ir pastoracinė veikla( Šumske) Šunskuose
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2007, 52, 174-186 p
Keywords:
LT
19 amžius; Šumskas; Šunskai; Vilkaviškis; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bažnyčia / Church; Dvasininkija / Clergy; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Sielovada. Pastoracinė veikla / Pastoral activity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojamas kunigų administracinis darbas ir pastoracinė veikla (Šumske) Šunskuose, nagrinėjami Lomžos vyskupijos archyviniai dokumentai ir Lietuvoje rasti šaltiniai bei tiriamos maldos namų statybos aplinkybės. 1795 m., statant pirmąją bažnyčią, buvo įsteigta Šunskų filijinė parapija, davusi pradžią gyvenvietės augimui bei suteikusi teigiamą impulsą aktyviam religiniam ir visuomeniniam gyvenimui. Parapija įtakojo gyventojų socialinių sluoksnių formavimąsi. Taupant lėšas, pastatyta gana paprastai pirmoji bažnyčia tikintiesiems tarnavo neilgai, tik daugiau nei pusę amžiaus. Antroji bažnyčia, pakeitusi pirmąją ir pastatyta beveik toje pačioje vietoje, buvo gotikinio stiliaus ir žymiai geriau aprūpinta, apie ką byloja vien liturginių reikmenų aprašymas, o ypatingai – brangių liturginių indų – argenterijos sąrašas. Antrosios bažnyčios turtingumas rodo gerą parapijiečių ekonominę padėtį. Naujoje bažnyčioje buvo švenčiami ketveri atlaidai: Švento Jono Nepamuko (gegužės 16 d.), Šventos Marijos Magdalenos (liepos 22 d.), bažnyčios pašventinimo diena (rugsėjo ketvirtąjį sekmadienį) bei Švenčiausiosios Mergelės Marijos globos (lapkričio antrąjį sekmadienį). Šunskų parapijoje dirbę kunigai buvo uolūs ganytojai. Parapijoje buvo stengiamasi registruoti gimimus, krikštus, santuokas, mirimus bei kitus įvykius. XIX a. Šunskų parapija yra įvardinama kaip filijinė, o kunigai administravo pagal vyskupo įgaliojimą vietoje to, kad būtų kanoniškai paskiriami klebonais. Ši situacija pasikeitė XX a. pr. prapijai išaugus ir tapus diecezine.Reikšminiai žodžiai: Bažnyčios statybos; Kunigai; Inventorius; The construction of the church; Priests; Inventory; Šunskas; Administravimas; Pastoracija; Šunskas; Pastors; Administrative; Pastoral care.

ENThe first church in Sunskai (called Sumska and Sumskai until the beginning of XX century) was built in 1795. The building of this first church was the main reason for an active religious and public life in the area. The building process itself called for the solidarity of the people and made an impact on forming the leadership in the region. With the guidance of the same leadership of the people the school and the trading activities come into existence. The builder of the church was Stanislovas Stadalnykas, wh was assigned here by the bishop of Vilnius. S. Stadalnykas' assignment was from 1795 to 1814. During this time the church and the rectory was built under his guidance. Around 1803 another parish building which was designated to accommodate another priest was erected by the management of father Stadalnykas. This fact testifies that the parish community increased in size. Sunskai at that time was a filial church of Vilkaviskis parish. The priests who worked here were administrators on behaved of Vilkaviskis pastoi. The names and serving times of such priests are: Anupras Cerskis 1814-1819, Martynas Sinkevicius 1819-1825, Severinas Jekelaitis 1826-1837, Jonas Burdulevicius 1837-1838, Vincas Bebrinykas 1838-1859 and Jurgis Kudirka 1859-1868 who was assigned the special task of building the new church.The inventory book of the church and parish is well kept and holds many notes on liturgies vestments, liturgical books, data on administration of the sacraments, various things in the rectory, land and cemetery. The inscription on the church stone testifies that the new church was finished in 1866. The new church was built where the former sanctuary and the cemetery used to be. The new church which holds the title of St. Mary of Magdala was consecrated in 1867 on 24 of September by the bishop of Seinai Irenij Konstantin Liubenski. The church was beautifully built and decorated, equipped with liturgical and other necessary tools. Three feasts for obtaining indulgencies were introduced in the church. This fact is recorded in the inventory book in 1869. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Šunskai : Bažnyčia, kraštas ir žmonės / Kęstutis Žemaitis. Marijampolė : Marijampolės kolegijos Leidybos centras, 2009. 187 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11810
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 25    Downloads: 1
Export: