Spalvų pasaulis ir jo raiška Ievos Simonaitytės romane "Aukštujų Šimonių likimas"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Spalvų pasaulis ir jo raiška Ievos Simonaitytės romane "Aukštujų Šimonių likimas"
Alternative Title:
  • World of colours and its expression in a novel of Ieva Simonaitytė " Destiny of Šimoniai from Aukštujai”
  • World of colours and its portrayal in a novel of Ieva Simonaitytė's novel "Aukštųjų Šimonių Likimas"
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 29, p. 96-115. Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūra. 4
Keywords:
LT
Semantika / Semantics; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas aspektinės teksto analizės darbams – jame tiriama spalvų semantinio lauko leksika I. Simonaitytės romane „Aukštųjų Šimonių likimas“. “Aukštųjų Šimonių likime“ yra per 300 sakinių (žodžių junginių), kuriais perteikiamas rega suvokiamas spalvų (šviesos, tamsos) pasaulis. I Simonaitytė vartoja apie 70 skirtingų leksemų spalvoms, margumui, šviesumui, tamsumui pavadinti. Visis tiriamieji žodžiai priklauso lietuviškajam sluoksniui, tarptautinės ar skolintinės leksikos nėra. Dažniausiai kūrinyje vartojami būdvardžiai, maždaug dukart rečiau – veiksmažodžiai, dar rečiau – prieveiksmiai ir daiktavardžiai, yra tik dukart pavartotas frazeologinis junginys. Išryškėjo tokia vaizduojamojo pasaulio spalvinė gama: daugiausiai yra baltos (šviesios), juodos (tamsios), raudonos ir geltonos; gerokai mažiau – mėlyno, žalios, pilkos spalvos ar margumo; ypač mažai – rudos spalvos. Achromatinių (baltos, juodos, pilkos ir jų atspalvių) bei chromatinių spalvų santykis kūrinyje apytikriai vienodas. Neabejotinai vyrauja pagrindiniai chromatinių spalvų tonai, o jų atspalviai (rausvas, gelsvas, ugninis, melsvas, žydras), šviesumas/ tamsumas ar blizgumas (tamsiai žalias, pilkai sidabrinis, auksinis) yra gana reti, be to, jie perteikiami ne tik atskiromis leksemomis, bet ir atributiniais žodžių junginiais. Spalvų semantinio lauko žodžių leksinio valentingumo tyrimas padėjo nustatyti, kad I. Simonaitytė spalvomis apibūdina tokias vaizduojamojo pasaulio sritis: dažniausiai žmogų, jo kūną bei aprangą, kiek rečiau gamtą (augmeniją, saulę, dangų, smiltis ir kt.), dar rečiau gyvūnus, mitines būtybes, namų aplinką (pastatus, baldus, audinius ir pan.). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žodžių junginys; Leksema; Vartojimo dažnumas; Spalvų semantinis laukas; Juodas; Baltas; Raudonas; Geltonas; Žalias; Mėlynas; Pilkas; Margas; Collocation; Lexeme; Frequency of usage; The semantic field of colour; Black; White; Red; Yellow; Green; Blue; Gray; Multicoloured.

ENThe article is intended for works of aspect-based analysis of the text; it investigates lexis of semantic field of colours in a novel of Ieva Simonaitytė “ Destiny of Šimoniai from Aukštujai”. “Destiny of Šimoniai from Aukštujai” contains over 300 sentences (combinations of words), used for expressing visually perceptible world of colours (light, dark). Ieva Simonaitytė uses about 70 different lexemes in order to name diversity, lightness and darkness. All words being investigated belongs to Lithuanian stratum, there are no international or borrowed words. Adjectives are used the most often, even twice less - verbs, still less – adverbs and nouns; phraseological unit is involved only twice. Colour gamut of the world being described is as follows: white colour (light), black colour (dark), red and yellow are the most prevailing; blue, green, grey colours or diversity occur much rarely; brown colour is met quite rarely. Relation of achromatic (white, dark, grey and their shading) and chromatic colours nearly is the same. Undoubtedly the main tones of chromatic colours are prevailing, and their shades (pink, straw-colour, flaming, ice-blue, azure), lightness/darkness or glittering (dark green, silver, gold) are quite rare; moreover they are being expressed not only by using separate lexemes but also by using attributive word compounds. Research of lexical valency of words of semantic field of colours helped finding out that the following areas are expressed by involving colours: mostly man, his body and clothing, the more rarely nature (plants, sun, sky, sand etc), still rarely animals, mythological creatures, home environment (buildings, furniture, textures etc).

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1181
Updated:
2018-12-17 11:33:47
Metrics:
Views: 181    Downloads: 17
Export: