Lietuviškos farmacijos periodikos ištakos ir raida Lietuvoje iki XX a. penktojo dešimtmečio

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškos farmacijos periodikos ištakos ir raida Lietuvoje iki XX a. penktojo dešimtmečio
Alternative Title:
Beginning and development of Lithuanian pharmaceutical periodical in Lithuania till the fifth decade of XX century
In the Journal:
Knygotyra. 2007, t. 49, p. 122-137
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje apžvelgiamos farmacijos periodinės spaudos ištakos nuo XX a. pradžios iki XX a. penktojo dešimtmečio. Tiriamasis laikotarpis suskirstytas į du etapus: pirmasis aprėpia 1911–1918 m. Lietuvoje leistą jaunųjų farmacininkų lietuvišką farmacijos periodiką, antrasis – lietuvišką farmacijos periodiką, leistą 1918–1940 m. laikotarpiu. Lietuvoje 1911–1912 m. prie „Lietuvos žinių“ nemokamo priedo „Aušrinė“ ėjo „Farmaceutų reikalai“. Jo leidėja buvo F. Bortkevičienė, redaktorė – S. Mošinskaitė. 1918 m. pasirodė šio laikraščio tęsinio „Farmaceutų reikalai“ vienas numeris. Jį išleido Lietuvos farmacininkų sąjunga. 1913 m. Vilniuje išleisti du numeriai bendro medikų, farmacininkų ir veterinarų žurnalo „Medicina ir gamta“. Lietuvos Respublikos laikotarpiu 1923–1940 m. Lietuvos vaistininkų draugija ir Lietuvos farmacininkų sąjunga leido savo profesinį žurnalą „Farmacijos žinios“. Šis dviejų trijų spaudos lankų žurnalas pateikdavo žinių apie naujausius farmacijos ir vaistininkystės pasiekimus, buvo tam tikra profesinio meistriškumo mokykla. 1933 m. išleisti trys „Lietuvos farmaceuto“ numeriai. Žurnalą leido Lietuvos farmaceutų tarnautojų sąjunga. Per 1911–1940 m. laikotarpį išleisti keturi leidiniai farmacijos tematika sudarė menką dalį visos Lietuvoje leidžiamos periodikos, o Lietuvos Respublikos laikotarpiu tarp medicinos periodikos – tik 10 proc. Vis dėlto tai buvo didelis žingsnis siekiant sukurti lietuvišką farmacijos periodiką. Ji reikšminga ne tik kaip medicinos spaudos, bet ir apskritai Lietuvos kultūros paveldo dalis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Farmacija; Farmacija Lietuvoje; Lietuviškos formacijos periodika; Pharmacy; Pharmacy in Lithuania; Lithuanian periodicals of pharmacy.

ENThis article surveys the beginning and development of the Lithuanian pharmaceutical digest since the first decades of the XXth century till the year 1940. The investigative period is divided into two stages: the first covers period 1910–1918, and the second – 1918–1940. “Farmaceutų reikalai” (The pharmacists’ Matters) was published as “Lietuvos žinios” (Lithuanian News) free supplement “Aušrinė” in Vilnius between 1911–1912. The Publisher of “Farmaceutų reikalai” was F. Bortkevičienė, and editress – S. Mošinskaitė. Seven numers were published over two-year period. The publishing was stopped and newspaper sequel “Farmaceutų reikalai” appeared in Moscow in the year 1918. It was published just one number. The Editorial board included such famous people as S. Nasvytis, V. Narbutas, A. Sutkus. The Publisher was Lithuanian Pharmaceutical Union. The significant event was the release of periodical “Medicina ir gamta” (Medicine and Nature) in the year 1913. It was thought to include articles covering pharmaceutical issues, however, the periodal failed to justify the expectations. Five years passed since the incorporation of Lithuanian Pharmacist Society and Lithuanian Pharmaceutical Union issued professional magazine “Farmacijos žinios” (Pharmaceutical News) intended to solve their professional problems.A professional periodical “Farmacijos žinios” was published in the year 1923–1940. A small 2–3 printer’s sheet periodical informed the specialist not only about the newest pharmaceutical and pharmacy achievements in Lithuania and abroad, but also acted as school of professional mastership. Famous Lithuanian pharmaceutical scientists published their articles in this periodical. Four editors Z. Kuzavas (1923–1924), S. Nasvytis (1925–1926, 1930–1929), J. Makauskis (1927–1929), and J. Žemaitis (1935–1940) edited the periodical for 17 years. Three numbers of “Lietuvos farmaceutas” (Lithuanian Pharmacist) were published in the year 1933. It was published by the Lithuanian Pharmacy and Officers Union. The editor was M. Barkauskas, and the number cost 2 Lt. The survey of the four Lithuanian pharmaceutical periodicals that were published at the second and fourth decades of the XXth century allow to resume that those first periodicals were significant and useful. Lithuanian heritage of pharmaceutical periodicals was founded on their bases. The heritage enriched and extended the apprehension of the periodicals that had been published at those times. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Medicinos terminija prieš 100 metų / Palmira Zemlevičiūtė. Terminologija. 2018, 25, p. 147-200.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11698
Updated:
2018-12-17 11:57:58
Metrics:
Views: 23    Downloads: 6
Export: