Juozo Naujalio 1906 metų Lietuviškas bažnytinis giesmynas lietuviškos chorinės muzikos leidybos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juozo Naujalio 1906 metų Lietuviškas bažnytinis giesmynas lietuviškos chorinės muzikos leidybos kontekste
In the Journal:
Knygotyra. 2007, t. 49, p. 110-121
Keywords:
LT
Juozas Naujalis; Lietuviškas bažnytinis giesmynas; Lietuviškos chorinės muzikos leidyba; 19 amžius; 20 amžius.
EN
Juozas Naujalis; Lithuanian church psalm book; Publishing of Lithuanian choral music; End of the 19th-beginig of the 20th century.
Summary / Abstract:

LT2006 spalio 25 dieną sukako 100 metų, kai Kaune buvo išleistas Juozo Naujalio (1869-1934) Lietuviškas bažnytinis giesmynas. Daugelis jame paskelbtų giesmių, taip pat litanijos, lotyniškų antifonų ir dabar yra giedama bažnyčiose, o kai kurios iš jų įrašytos į plokšteles. Lietuviškas bažnytinis giesmynas - pirmasis lietuviškas katalikų giesmynas daugiabalsiam chorui, savo istorine reikšme prilygstantis pirmiesiems lietuviškų liaudies dainų rinkiniams chorui - Vinco Kudirkos Kanklės, Vydūno Lietuvos aidos, Lietuvos varpeliai. Iš kitų lietuviškos chorinės muzikos leidinių, pasirodžiusių iki Pirmojo pasaulinio karo, Lietuviškas bažnytinis giesmynas išsiskiria gana aukšta notacijos ir poligrafijos kultūra. Paradoksalu, bet dėl įvairių priežasčių Lietuviško bažnytinio giesmyno istorinė reikšmė buvo nutylėta; leidinys liko nepaminėtas net naujoje lietuviškoje "Muzikos enciklopedijoje". Todėl straipsnyje analizuojama Lietuviško bažnytinio giesmyno reikšmė lietuviškos chorinės muzikos leidybos kontekste.

EN25 October 2006 marks the 100 years’ anniversary of publication of the Lithuanian Church Hymnal by Juozas Naujalis (1869-1934) in Kaunas. Most of the hymns, contained in the said book, as well as the litanies and Latin antiphons are still sung in churches and some of them were recorded to vinyl record discs. The Lithuanian Church Hymnal is the first Lithuanian Catholic hymnal for a polyphonic choir, which, by its historical significance, is equal to the first collections of Lithuanian folk songs for the choir, i. e. Vincas Kudirka’s “Kanklės”, Vydūnas’s “Lietuvos Aidos” and “Lietuvos Varpeliai” Among other publications of Lithuanian choir music, which were published before the WWI, the Lithuanian Church Hymnal distinguishes with a rather high culture of notation and polygraphy. Paradoxical as it may seem, but due to various reasons the historical significance of the Lithuanian Church Hymnal was suppressed; the publication remained not mentioned even in the new Lithuanian "Muzikos Enciklopedija". Therefore the article analyzes the significance of the Lithuanian Church Hymnal in the context of publication of Lithuanian choir music.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11697
Updated:
2019-02-06 13:31:36
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: