Kultūros ir švietimo regioninės politikos aktualijos = The topicalities of regional cultural and educational policy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Kultūros ir švietimo regioninės politikos aktualijos =: The topicalities of regional cultural and educational policy
Alternative Title:
Topicalities of regional cultural and educational policy
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2010, Nr. 13, p. 26-37
Keywords:
LT
Kultūra; Meno pasaulis; Švietimo politika.
EN
Cultural, educational policy; Culture; Educational policy; The world of art.
Reviews:
Recenzija leidinyje Metai. 2006, Nr. 10, p 94-102
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais Lietuvos, įvairių pasaulio šalių ir tarptautiniame socialiniame diskurse nuolat minima politikos įtaka kultūros kaitai, eskaluojamas dėmesys regiono problemoms. Kultūros ir švietimo politikos pokyčių įvertinimas, realaus politikos poveikio regionams reflektavimas tampa aktualia problema įsisąmoninant ir suvokiant galimas kaitos tendencijas ir grėsmes. Straipsnyje analizuojami Lietuvos kultūros politikos ypatumai pasitelkiant etniškumo ir nacionalumo kultūros paradigmas, taip pat kultūros ir švietimo politikos strateginių dokumentų ir programinių nuostatų ryšys su regionų problematika. Straipsnyje reflektuojama kultūros ir švietimo politikos daroma įtaka regionų kultūros ir švietimo veiklai, išskiriamos galimos probleminės sritys. Siūlomos kelios išvados. Pirma, vartotojiškumas, visuomenės nusivylimas, politikų deklaruojamų tiesų ir realijų neatitikimas, neapibrėžtumas kelia grėsmę specifinės regiono kultūros išlikimui. Antra, kultūra atspindi visuomenės kaitą, kuri neatsiejama nuo minties, koncepcijų raidos, visuomenės vertybinės kaitos, o pilietinė visuomenė lemia kultūros suvokimą ir specifinius regiono poreikius. Trečia, kultūros ir švietimo politikos bendrų veiksmų nebuvimas, atotrūkis tarp valstybinių strateginių dokumentų, deklaruojamų tiesų ir vykstančių procesų neleidžia pasiekti efektyvių rezultatų. Švietimo politikos nuostatos apima prasmingus siekius, tačiau jų įgyvendinimą apibrėžiantys dažniausiai tik kiekybiniai rodikliai neatspindi galimų kokybinių regiono kultūros pokyčių.

ENIn recent years, the impact of politics on the change of culture has been constantly referred to; much attention has been paid to regional problems in the social discourse in Lithuania, various countries of the world and at the international level. Assessment of the changes in cultural and educational policy, reflection of the actual impact of politics on regions becomes an acute problem when becoming aware and perceiving potential trends and threats of the change. The article analyses the peculiarities of Lithuanian cultural policy by means of cultural paradigms of ethnicity and nationality and the relation between the strategic documents and programme provisions of cultural and educational policy, as well as regional problems. The article reflects upon the influence of cultural and educational policy on regional cultural and educational activities, potential problem areas are distinguished. Several conclusions are proposed. Firstly, consumerism, disillusionment of the society, dissonance between the truths declared by politicians and the reality, and uncertainty pose a threat to the survival of the regions’ specific culture. Secondly, culture, which is an integral part of idea and concept development, of the change in social values, reflects the change in the society and the civil society determines the perception of culture and specific regional needs. Thirdly, absence of common actions in cultural and educational policy, a gap between national strategic documents, declared truths and ongoing processes prevents from achieving effective results. Provisions of educational policy set meaningful objectives, however merely quantitative indicators, normally used for the definition of their implementation, do not reflect potential qualitative changes in regional culture.

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11664
Updated:
2019-03-15 18:41:06
Metrics:
Views: 78    Downloads: 5
Export: