Kai kurie regėjimo neįgalumą turinčių jaunuolių socialinių įgūdžių tyrimo aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie regėjimo neįgalumą turinčių jaunuolių socialinių įgūdžių tyrimo aspektai
Alternative Title:
Some aspects of research into the social skills of visually impaired youth
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2005, t. 14, p. 125-132
Keywords:
LT
Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Socialinis ugdymas / Social education; Specialusis ugdymas / Special education; Sutrikimai / Disorders.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami regėjimo neįgalumą turinčių jaunuolių socialinių įgūdžių tyrimo rezultatai. Daugiausia dėmesio skiriama atskleisti jaunuolių požiūrį į socialinių įgūdžių ugdymą mokykloje. Taip pat išryškinami tie socialiniai įgūdžiai, kurių daugiausia stokoja jaunuoliai, baigę vidurinę mokyklą. Be to, tyrimo duomenys parodė, kokie socialiniai įgūdžiai formuotini šiuo metu besimokantiems regėjimo neįgalumą turintiems paaugliams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Specialusis ugdymas; Regėjimo neįgalumas; Socialiniai įgūdžiai; Asmenys su regėjimo sutrikimais; Veiksniai determinuojantys socialinius įgūdžius.

ENThe article presents the results of the investigation of social skills of visually impaired young people. The greatest attention is paid to revealing the attitude of the young people towards the development of social skills at school. Also, the social skills that the young people lack most upon finishing school are specified. Furthermore, the investigation results showed what social skills are to be developed in teenagers who are visually impaired and are studying at the present time.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Savanorystė socialinių gebėjimų ugdymo koncepcijoje / Genutė Gedvilienė, Salomėja Karasevičiūtė, Edita Trečiokienė. Soter. 2010, 33 (61), p. 79-92.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1160
Updated:
2018-12-20 23:04:33
Metrics:
Views: 47    Downloads: 2
Export: