Lietuvių išeivijos liberaliosios srovės genezė: politiniai-organizaciniai aspektai (1945 m. - šešto dešimtmečio pabaiga) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių išeivijos liberaliosios srovės genezė: politiniai-organizaciniai aspektai (1945 m. - šešto dešimtmečio pabaiga): disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
186 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990.
Summary / Abstract:

LTPo II pasaulinio karo liberalioji srovė išeivijoje sudarė negausią, bet įtakingą visuomenės dalį politiniame bei kultūriniame išeivijos gyvenime. Jos organizacijos sudarė stiprią opoziciją katalikiškos srovės politinėms organizacijoms. Vadinamieji liberalai išeivijoje išsiskyrė, nuolatine jų organizacijos kaita pagal aplinkybes, bandant atsinaujinti ir prisitaikyti prie naujų veikimo sąlygų. Liberalams būdingas individualizmas, sunkiai suderinamas su organizaciniais rėmais, lėmė gana ilgą ir vingiuotą liberalų srovės institucionalizavimosi procesą emigracijoje – viena organizacija keisdavo kitą, o ir kita nepasižymėjo ilgaamžiškumu. Lietuvių išeivijos liberaliosios srovės, susiformavusios po karo, ištakų ieškoma nepriklausomoje Lietuvoje ir antinacinėje rezistencijoje. Antinacinės rezistencijos laikais susikūrusios Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) idėjų bazėje formavosi liberalų organizacijos išeivijoje. LLKS modelis labiausiai atspindėjo visuomeninę politinę liberaliąją srovę, kuri išeivijoje palaipsniui keisdama savo organizacines formas išsirutuliojo į platesnę liberalų koaliciją, susikūrusią Amerikoje septinto dešimtmečio pabaigoje. Darbe nagrinėjami: lietuvių išeivijos liberaliosios srovės genezės organizaciniai ir politiniai aspektai; išeivijos liberalų organizacijos (LLKS, Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio Užsienio delegatūra, Lietuvių rezistencinė santarvė, Šviesa, Santara, Santaros-Šviesos federacija), pristatant skirtingų liberalų kartų pastangos kurti savas organizacijas; analizuojamos veiklos aplinkybės, santykis su kitomis organizacijomis. [Iš leidinio]

ENAfter World War II liberal stream in the emigration formed a scarce however an influential part of society in political and cultural life of the emigration. Its organisations formed a strong opposition to Catholic-oriented political organisations. So called liberals in emigration distinguished by constant changing of their organisation depending on circumstances striving to keep up to date and adopt to new activity conditions. The liberals were characterized by individualism, which is hard to combine with organizational frames, thus it resulted in quite long and complicated process of institutionalizing of liberals in emigration – one organization replaced another, which in turn never lasted long. Origins of the liberal trend of the Lithuanian emigration that formed after the war are searched in independent Lithuania and in antifascist resistance. Ideas of the Union of Lithuanian Freedom Fighters, (ULFF) which was established during antifascist resistance, formed basis of the liberal organisation in emigration. The ULFF model mostly reflected social political liberal trend, which in emigration gradually changing its organisational forms consolidated into a wider liberal coalition that emerged in America in late 60’s. The work analyses: organisational and political aspects of Lithuanian liberal emigration genesis; organisations of the liberal emigration (ULFF, Overseas delegacy of the Joint democratic resistance union, the Lithuanian resistance union, Šviesa, Santara, Santaros-Šviesos Federation) presenting efforts of different generations of liberals creating their organisations; circumstances of their activities, relations with other organisations.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11553
Updated:
2022-02-07 20:08:30
Metrics:
Views: 11
Export: