Suaugusiųjų edukacinių poreikių tenkinimo aktualijos Palangos rekreacinėse įstaigose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suaugusiųjų edukacinių poreikių tenkinimo aktualijos Palangos rekreacinėse įstaigose
Alternative Title:
Actuality of Supply of Educative Needs of Adults in Recreational Institutions of Palanga
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2005, Nr. 1 (5), p. 46-51
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Edukaciniai poreikiai; Rekreacija.
Keywords:
LT
Rekreacija; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas tyrimas, kuriame nagrinėjamos suaugusiųjų edukacinių poreikių tenkinimo aktualijos Palangos miesto rekreacinėse įstaigose. Pagrindinis tyrimo tikslas – atskleisti Palangos m. rekreacinių įstaigų klientų edukacinius poreikius ir jų tenkinimo problemas. Gauti rezultatai parodė, kad Palangos rekreacinių įstaigų klientai gana kritiškai vertina daugumos įstaigų edukacinių veiklų vykdymo situacijas. Tyrimu atskleistos rekreacinių įstaigų klientų preferencijos konkrečioms, į sveikatos ugdymą orientuotoms edukacinėms veikloms. Tyrimo rezultatai atveria galimybę rengti bendras klientų edukacinių poreikių tenkinimo programas Palangos m. rekreacinėms įstaigoms, leidžia numatyti atitinkamas edukacinės veiklos strategines kryptis, orientuotas į rekreacinių ir reabilitacinių paslaugų kokybės gerinimą. [Iš leidinio]

ENBasic educative needs of adults and their supply problems in recreational institutions of Palanga have been framed n this research. The main objective of research is to investigate major problematic issues of educative activities that are being pursued in recreational institutions of Palanga. Received results have revealed that particular activities are being performed insufficiently in every organization under study. Evaluation of respondents has been mainly expressed by negative stand. We need to emphasize though that in those institutions where adequate form of educative activities has been initialized it was evaluated positively. Drawn up list of possible educative activities and means enables to frame general educative programmes for recreational institutions of Palanga, to foresee adequate strategic directions of educative activities that would help improving the quality of rehabilitation services.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai) / Kęstutis Kardelis. Šiauliai : Lucilijus, 2005. 398 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1153
Updated:
2018-12-20 23:04:32
Metrics:
Views: 43    Downloads: 3
Export: