Paslaugų namų ūkiams plėtros tendencijos Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paslaugų namų ūkiams plėtros tendencijos Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Tendencies of Development of Services for Households in Lithuania
Publication Data:
Kaunas, 1998.
Pages:
177 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 1998. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbe keltas tikslas išanalizuoti namų ūkių paslaugų vartojimą, ištirti prieinamumo įtaką buitinių paslaugų vartojimui bei numatyti paslaugų namų ūkiams plėtros tendencijas Lietuvoje. Darbe atskleista paslaugų vaidmens ekonomikoje kitimo teorinio vertinimo raida. Pateikta paslaugų namų ūkiams samprata, apibrėžta jų sudėtis bei išanalizuota buitinių paslaugų savoka. Ištirtas namų ūkių paslaugų vartojimo kitimas. Išnagrinėti paslaugų plėtros veiksniai. Parengta buitinių paslaugų prieinamumas tyrimo metodika. Išanalizuotas šių paslaugų prieinamumas vartotojams Kaune ir numatytos jų kitimo tendencijos. Ištirtas prieinamumo veiksnių poveikis buitinių paslaugų paklausiai Kaune. Išanalizuotos ir įvertintos paslaugų namų ūkiams plėtros galimybės Lietuvoje. Parengtas buitinių paslaugų būklės kompleksinio tyrimo loginis modelis. Atskleistas buitinių paslaugų plėtros proceso Lietuvoje dalyvių sąveikos būtinumas.

ENThe aim to analyse the usage of household services, to analyse the influence of accessibility on consuming domestic services and to predict the tendencies of services for the household development in Lithuania is raised in the work. The evolution of theoretical evaluation of the change of the role of services in economics is revealed in the work. The conception of services for the households is presented, their composition is defined and the concept of domestic services is analysed. The change in the consumption of household services is analysed. The factors of service development are analysed. The methodology of domestic services accessibility research was prepared. The accessibility of these services for consumers in Kaunas is analysed, and the tendencies of their change are predicted. The influence of accessibility factors on domestic services demand in Kaunas is analysed. The opportunities for the development of services for households in Lithuania are analysed and evaluated. The logic model of complex researches on the condition of domestic services was prepared. The necessity of the interaction of participants in the domestic service development processes in Lithuania is revealed.

Related Publications:
Paslaugų teorija ir praktika : vadovėlis / Neringa Langvinienė, Birutė Vengrienė ; Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas. Kaunas, : Technologija, 2005. 363 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11513
Updated:
2022-02-07 20:09:05
Metrics:
Views: 45
Export: