Stambaus verslo organizacijų formavimosi ir vystymosi perspektyvos Lietuvoje ekonomikos transformavimo sąlygomis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stambaus verslo organizacijų formavimosi ir vystymosi perspektyvos Lietuvoje ekonomikos transformavimo sąlygomis: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 1997.
Pages:
160 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 1997. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbe tyrinėjamos stambaus verslo organizacijų formavimosi ir vystymosi objektyvios prielaidos, sąlygos, dėsningumai ir procesai šalyse, pereinančiose iš griežtai centralizuotai reguliuojamos ekonomikos į rinkos ekonomiką, o taip pat stambaus verslo organizacijų efektyvumo didinimo problemos. Tyrimai atlikti Lietuvos Respublikos pramonėje. Tyrimų tikslas - nustatyti, kokią įtaką stambaus verslo organizacijų atsiradimui ir vystymuisi turi socialinių-ekonominių sąlygų kitimas ekonomikos transformavimo sąlygomis (nuosavybės santykių keitimasis, kapitalo, nekilnojamojo turto, inovacijų rinkos formavimasis, užsienio kapitalo investicijos ir kt.), sudaryti stambaus verslo organizacijų formavimo ir plėtotės metodologinius pagrindus. Pereinamasis į rinką laikotarpis yra unikalus pasauliniu mastu. Todėl atlikti tyrimai, susiję su šio laikotarpio metu vykstančių ūkio transformacijos ir verslo formų keitimosi procesų analize yra nauji ir svarbūs. Darbo teorinių tyrimų rezultatai prisidės prie ekonomikos transformavimo koncepcijų vystymosi, o tyrimais pagrįsta stambaus verslo organizacijų ir jų valdymo struktūrų projektavimo ir formavimo metodologija bus naudinga gamybos ir paslaugų bendrovėms, investicinėms akcinėms bendrovėms ir kitoms organizacijoms. Darbe parengta stambaus verslo organizacijų ir jų valdymo struktūrų projektavimo ir formavimo metodologija, kurią galima naudoti, sudarant konkrečių įmonių struktūras, bei išdėstytos teorinės ir metodinės nuostatos dalinai panaudotos pertvarkant akcinės bendrovės "Achema" veiklą ir valdymo struktūras, o taip pat rengiant Lietuvos naftos kompanijos kūrimo projektus pertvarkant IAB "Invalda" organizacinę valdymo struktūrą.

ENThe period of transition to a market economy is unique at global level. Therefore, the research carried out relating to the analysis of economic transformation and modification of business forms occurring during this period are new and important. The results of the theoretical research of this paper will contribute to the development of economy transformation concepts. Moreover, the methodology of planning and formation of large business organizations and their management structures based on the research will be useful to production and service companies, investment joint stock companies and other organizations. A methodology of planning and formation of large business organizations and their management structures is prepared in the paper which can be used for the formation of structures of certain companies and the theoretical and methodological provisions set forth were partially used for the transformation of the activity and management structures of Achema plc and also for the preparation of projects for the establishment of the Lithuanian oil company and reformation of the organizational management structure of Invalda UAB.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11497
Updated:
2022-02-07 20:08:22
Metrics:
Views: 10
Export: