Šalies finansų sektoriaus rodiklių įtaka bendrajam vidaus produktui ir infliacijai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šalies finansų sektoriaus rodiklių įtaka bendrajam vidaus produktui ir infliacijai: disertacija
Alternative Title:
Impact of National Financial Sector Indicators on Gross Domestic Product and Inflation
Publication Data:
Kaunas, 2007.
Pages:
162, [47] lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2006 m. Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete, Finansų katedroje. Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Country's financial sector indicators influence on the gross domestic product and inflation Kaunas, 2007 36, [1] p. : schem
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojamos finansų sektoriaus rodiklių įtakos bendrajam vidaus produktui ir infliacijai problemos. Finansinių paslaugų plėtra ne tik per bankus, bet ir per rinką vykdomoms operacijoms atlikti, sąlygojo skirtingų finansų sistemų struktūrų susiformavimą, todėl literatūros analizė išryškino mokslininkų pastangas nustatyti bankinės ir rinkos finansinės struktūros pranašumą viena kitos atžvilgiu bei įvertinti poveikį ekonomikos vystymuisi šalyse, kuriose finansų sistemos struktūra jau susiformavusi ir kuriose, sparčiai vystantis ekonomikai bei finansų sektoriui, finansų sistemos struktūros dar tik formuojasi. Pasitelkus apibendrintus teorinių ir empirinių tyrimų rezultatus, parengtas finansų sektoriaus rodiklių ryšio su bendruoju vidaus produktu ir infliacija vertinimo modelis, kurio sudedamųjų dalių dėka, remiantis logine seka, galima identifikuoti tuos finansų sektoriaus vystymosi rodiklius, kurie turi stipriausią įtaką BVP vienam gyventojui ir infliacijos rodikliams. Finansų sektoriaus vystymosi rodiklių ryšio su bendruoju vidaus produktu ir infliacija vertinimo modelio empirinis tyrimas įrodė šiame modelyje įtrauktų veiksnių komplekso validumą, identifikuojant tuos finansų sektoriaus vystymąsi charakterizuojančius rodiklius, kurie turi stipriausią ryšį su BVP, tenkančiu vienam gyventojui ir infliacija besikeičiančios globalios ekonomikos sąlygomis. [Iš leidinio]

ENThe doctoral thesis analyses issues of the impact of national financial sector indicators on GDP and inflation. Financial services used to carry out operations, not only bank operations, but also market operations, entailed different developments in the structures of financial systems. As a result, the analysis of literature on the subject pointed to scholarly attempts to define advantages of banking and market financial structures, compared to each another, as well as to assess the impact on economic development in countries with fully-developed and still developing financial system structures. On the basis of generalised findings of theoretical and empirical studies, an evaluation model of the relationship between financial sector indicators with GDP and inflation was elaborated, which allows identifying indicators of financial sector development with the greatest impact on GDP per capita and inflation indicators. The empirical study of the evaluation model of the relationship between financial sector indicators, on one hand, and GDP with inflation, on the other hand, proved the validity of constituent elements of this model by means of identifying those indicators characterising the development of the financial sector which have the strongest relationship with GDP per capita and inflation within the context of a changing global economy.

Related Publications:
Economic cycle and credit volume interaction : case of Lithuania / Ausrine Lakstutiene, Rytis Krusinskas, Jovita Platenkoviene. Inžinerinė ekonomika. 2011, 22 (5), p. 468-476.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11477
Updated:
2022-02-07 20:08:27
Metrics:
Views: 14
Export: