Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje: disertacija
Alternative Title:
The Specifics of Syntactical Means in the Language of State Documents
Publication Data:
Kaunas, 1999.
Pages:
144 p
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 1999. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjamos valstybės dokumentų kalbos būdingiausios sintaksinės priemonės kaip sakinio struktūriniai elementai ar atskiri sakinių tipai ir kaip teksto organizavimo elementai (teksto sintaksė). Jų pasirinkimas siejamas su kalbos vartojimo srities specifika ir administracinio stiliaus ypatybėmis. Darbą sudaro trys skyriai: „Funkcinė stilistika ir lietuvių kalbos administracinis stilius“, „Valstybės dokumentų kalbos sakinių sintaksinės ypatybės“, „Valstybės dokumentų struktūros ir teksto ypatybės“. Pirmajame skyriuje aptariama valstybės dokumentų postilio vieta tekstų tipologijos sistemoje, iškeliamos pagrindinės administracinio stiliaus ypatybės. Kituose dviejuose skyriuose nagrinėjama konkrečioji medžiaga. Antrajame apžvelgiamos būdingiausios sakinį sudarančios struktūros ir sakinių tipai(sakinio sintaksė), trečiajame apibūdinamos dviejų dokumentų žanrų grupių (norminamųjų ir tvarkomųjų dokumentų) struktūros ypatybės, analizuojamas dokumentų teksto pateikimo formos poveikis sakinių struktūrai. Pabaigoje pateikiamos išvados ir šaltinių ir literatūros sąrašas. [Iš leidinio]

ENThe thesis analyses the most characteristic syntactical traits in the language of State documents such as the structural elements of a sentence or separate types of sentences and elements of text organisation (text syntax). Their selection is related to specifics of the field of language use and peculiarities of the administrative style. The paper consists of three sections: “Functional Stylistics and the Administrative Style of the Lithuanian Language”, “Syntactical Peculiarities of the Language of State Documents”, and “Peculiarities of Structure of State Documents and the Text”. In the first section the place of sub-style of State documents in the system of text typology is analysed, and the main peculiarities of the administrative style are presented. Actual material is analysed in the second and third sections. The most common structures that constitute the sentence and types of sentences (text syntax) are reviewed in the second section; structural peculiarities of genre groups of two documents (normative and regulative documents) are described and the influence of text presentation form of a document on the structure of sentences is analysed in the third section. Conclusions and a bibliography are presented at the end.

Related Publications:
Reklamos teksto analizė: pragmatinės lingvistikos ir stilistikos sąveika / Kazimieras Župerka. Filologija. 2004, Nr. 9, p. 55-59.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11373
Updated:
2022-02-07 20:09:17
Metrics:
Views: 33
Export: