Ryšių su visuomene vieta strateginiame organizacijos planavimo etape (remiantis Vilniaus miesto savivaldybės pavyzdžiu)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ryšių su visuomene vieta strateginiame organizacijos planavimo etape (remiantis Vilniaus miesto savivaldybės pavyzdžiu)
Alternative Title:
Public relations in strategic organization planning (in Vilnius city municipality)
In the Journal:
Keywords:
LT
ryšiai su visuomene; visuomenės nuomonė; rinkodara.
EN
public relationship; public opinion; marketing; management of enerprise.
Summary / Abstract:

LTDinamiškai besikeičiančioje aplinkoje įmonės, organizacijos ir net valdžios institucijos pradeda suprasti, kad teigiama visuomenės nuomonė, palankumas organizacijai ir pasitikėjimas jos veiksmais gali būti svarbi veiklos sėkmės sąlyga. Pastaruoju metu vis dažniau girdimi žodžių junginiai "ryšiai su visuomene", "viešieji ryšiai". Šio straipsnio tikslas - apibrėžti ryšių su visuomene vietą strateginiame planavimo procese. Pateikiami įvairūs ryšių su visuomene apibrėžimai. Įvairių autorių apibrėžimuose ryšiai su visuomene apibūdinami kaip organizacijos įvaldytas menas ir mokslas veikti visuomenės nuomonę ir požiūrius, be to, ryšiai su visuomene apibūdinami kaip vadybos funkcija, kuria siekiama palaikyti abipusį ryšį ir abipusę komunikaciją bei supratimą tarp organizacijos ir visuomenės ar atskirų jos grupių. Ryšiai su visuomene yra gana plati veiklos sritis, apimanti įmonei palankių veiklos sąlygų kūrimą ir palaikymą. Tarptautinė ryšių su visuomene asociacija (IPRA) pateikia gana konkretų ryšių su visuomene veiklos funkcijų suskirstymą. Visuose institucijos strateginio planavimo proceso etapuose gali būti taikomos visos ryšių su visuomene funkcijos, atsižvelgiant į jų savalaikiškumą. Institucija, norėdama kuo efektyvesnio plano vykdymo, turi integruoti ryšius su visuomene, taip palaikydama grįžtamąjį ryšį. Ryšių su visuomene funkcijas gali atlikti ne tik organizacijos ryšių su visuomene skyrius, tačiau ir visas organizacijos personalas. Vilniaus savivaldybės 2002-2004 metų veiklos analizės metu iš 24 programų tik 9 buvo aptikta numatomų konkrečių ryšių su visuomene veiklos bruožų.

ENIn dynamic and changing environment organizations and authorities help to understand the essence of successful. Recently the word combination "public relations" has been met quite often. The aim of the paper is to determine public relations in strategic organization planning. Theoretitians provide some definitions of public relations. Public relations are a quite wide field of activities, which involve making and supporting favorable to the company circumstances. International Public Relations Association (IPRA) provides a quite concrete division of public relations functions. Public relations functions can be applied at all the stages of the institution's strategic planning process. Institutions, seeking for effective implementation of a plan, have to integrate public relations, and keep the feedback. Public relations functions can be performed not only by public relations office of a company, but even by the staff of an organization. While analyzing Vilnius city municipalities (2002-2004) only 9 of them, i. e. 37.5 percent had prospective concrete public relations features in their strategic planning programs. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Žinių kaupimo ir sklaidos panaudojimas organizacijų strateginiam valdymui šiuolaikinėmis sąlygomis / Valentinas Dubinas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2008, Nr. 4 (13), p. 114-122.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1135
Updated:
2018-12-17 11:33:40
Metrics:
Views: 87    Downloads: 15
Export: