XX a. I pusės Lietuvos bažnyčių dailė: determinuojantys veiksniai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XX a. I pusės Lietuvos bažnyčių dailė: determinuojantys veiksniai: disertacija
Alternative Title:
Church Art of the First Part of the 20th Century: Determining Factors
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
202 lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-2003 metais Kultūros, filosofijos ir meno institute. Dr. disert. (humanit. m.) - Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Kirchliche Kunst in Litauen in der ersten Hälfte des 20. Jhs.: determinierende Faktoren Vilnius, 2004 35 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje stengiamasi apibūdinti svarbiausius veiksnius, reglamentavusius, o kartais net nulėmusius XX a. I pusės bažnyčių dailę; nusakyti priežastis, kodėl ir kokio pobūdžio vaizduojamosios dailės kūrinių daugiausiai pateko į bažnyčių erdvę. Nagrinėjamos tam tikros valstybės ir Bažnyčios sambūvio apraiškos (įstatyminė reglamentacinė bazė), lietuvių tautinio ir religinio atgijimo sąveika, socialiniai pokyčiai visuomenėje, meninės stilistikos raida. Nusakoma, kaip bažnyčių dailę sankcionavo, reglamentavo civilinė valdžia ir ypač dvasinė vyresnybė, išaiškinta valstybės parama bažnyčių statybai ir puošybai XX a. I pusėje. Aptariama Vatikano ir Bažnyčios hierarchų pozicija, svarbiausios taisyklės, taikytos bažnytinei dailei. Tyrinėjama Lietuvos episkopato opinija bažnytinės dailės atžvilgiu, Lietuvos bažnytinės provincijos vyskupijų sinodų nuostatai. Išryškinamas ryšys tarp XIX a. pab. – XX a. I pusės Šv. Sosto ideologinės programos ir jos pagrindinių vykdytojų – religinių organizacijų, tarp religingumo pobūdžio, platintų kultų ir vaizduojamosios dailės bažnyčiose. Stengiamasi atskleisti pagrindinės XX a. I pusės bažnytinio meno intencijas. Parodoma, kaip pamaldumo tradicijų pokyčiai ir tautinės aspiracijos paveikė bažnyčių dailės ikonografiją. Analizuojamas ikonografinių tipų paplitimas Lietuvos bažnyčiose XX a. I pusėje, tyrinėjama Jėzaus ir Švč. Mergelės Marijos garbinimo meninė išraiška bei tuomet populiarių šventųjų atvaizdai bažnyčiose. Nustatyti populiariausi vaizduojamosios dailės siužetai Lietuvos bažnyčiose bei pamėgti ikonografiniai provaizdžiai. [Iš leidinio]

ENThe thesis characterises main factors, which regulated, and even determined church art of the first half of the 20th century; defines reasons and the kind of works of fine art that got into the space of churches. Certain manifestations of coexistence of the state and the church, interaction between the national and religious rebirth of the Lithuanians, social changes in society and the development of art stylistics are investigated. It is defined how church art was sanctioned, regulated by civil and spiritual authorities, the state aid to building and decorating churches in the first half of the 20th century is elucidated. The position of the dignitaries of the Vatican and the Church, main rules applied to church art are discussed. The opinion of the episcopate of Lithuania about church art, regulations of the synods of dioceses of the Lithuanian church province are investigated. The relation between the ideological programme and religious organisations of the Holy See at the end of the 19th –the first half of the 20 century, between the nature of religiousness, the disseminated cults and fine art in churches are elucidated. Attempts were made to reveal main intentions of church art in the first half of the 20th century. It is shown how changes in piety traditions and national aspirations affected iconography of church art. The spread of iconographic types in Lithuanian churches in the first half of the 20th century is analysed, artistic expression of worshipping Jesus and the Virgin Mary, as well as images of the saints popular in churches at that time are analysed. The most popular plots of fine art in Lithuanian churches and favourite iconographic prototypes are established.

Related Publications:
Pasikalbėjimai su akmenimis / Vytenis Rimkus. Ir nemirs akmuo... : Juozas Liaudanskis - Kelmės krašto dainius / teksto autorius Vytenis Rimkus. Vilnius: Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius, 2005. P. 5-21.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11341
Updated:
2022-01-11 14:04:27
Metrics:
Views: 46    Downloads: 6
Export: