Vietovės kultūrinio tapatumo respektavimas architektūroje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietovės kultūrinio tapatumo respektavimas architektūroje: disertacija
Alternative Title:
Local Cultural Identity and Process of respect of its Identity in Architecture
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
134 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2004 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete. Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Respectation of the locus' cultural identity in architectural design Vilnius, 2004 32 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje siekiama ištirti vietovės kultūrinio tapatumo nustatymus ir tapatumo respektavimo procesą architektūros teorijoje, praktinėje veikloje. Darbe pateikta vietovės kultūrinio tapatumo modelio koncepcija bei struktūriniai principai ir pasiūlymai, kaip ją panaudoti įvertinant projektavimo kūrybinio proceso aprūpinimo informacija poreikius, analizuojant tapatumo nustatymo ir modeliavimo galimybes. Pasiūlytas diferencijuotas kultūrinio tapatumo modeliavimo principas – tiek tikrinių vietovių kultūrinio tapatumo („okazionalinio“), nustatomo raidos analizės pagrindu, tiek bendrinių vietovių tipologinio tapatumo modeliavimo („žanrinio“) principas. Darbą sudaro įvadas, trys skyriai, išvados, literatūros sąrašas, priedai su iliustracijomis. Pirmas skyrius skirtas vietovės kultūrinio tapatumo nustatymo ir respektavimo proceso organizavimo teorinėms prielaidoms ištirti; aptariama vietovės kultūrinio tapatumo samprata, šaltiniai ir ontologija. Antras skyrius skirtas vietovės kultūriniam tapatumui nustatyti, pateikiami tapatumo modelio struktūriniai principai, supažindinama su parengtais kai kurių Lietuvos vietovių kultūrinio tapatumo modelių pavyzdžiais ir su atskirais bendrinių vietovių tipografiniais modeliais. Trečiame skyriuje nagrinėjama, kaip gali būti taikomi vietovės tapatumo modeliai ir kuo jie gali būti vertingi vietovės kultūrinio tapatumo respektavimo architektūroje procesui bei jo interpretavimui.

ENThe dissertation aims at analysing local cultural identity and process of respect of its identity in architecture theory and practice. The paper provides a concept of local cultural identity model and structural principles and proposals on its application assessing information demands for designing process by analysing possibilities of identity determination and formation. Suggested differentiated principle of cultural identity formation covers both, occasional principle of proper locations’ cultural identity, determined on the basis of development analysis as well as a genre principle of common locations’ typological identity. The paper consists of an introduction, three sections, conclusions, list of bibliographical sources, and appendices with illustrations. The first section is dedicated to analysing theoretical assumptions for determination and organisation of respect process of local cultural identity; it also discusses the concept, sources and ontology of local cultural identity. The second section is dedicated to determination of local cultural identity. There are structural principles of identity model and examples of prepared models of some cultural identity locations in Lithuania and individual typographic models of common locations are provided. The third section analyses possibilities of application of local cultural identity models and their potential value to the process of local cultural identity respect and its interpretation.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11332
Updated:
2022-02-07 20:09:38
Metrics:
Views: 52
Export: