Postmodernistinės visuomenės link : europinė Lietuvos gyventojų moralės dimensija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Postmodernistinės visuomenės link: europinė Lietuvos gyventojų moralės dimensija
Alternative Title:
Towards the post-modernistic society: the European dimension of morals of the residents of Lithuania
In the Book:
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas Vakarų moralės krizei ir jos raiškos ypatybių Lietuvoje analizei. Pagrindinę jame grindžiamą hipotezę trumpai galima suformuluoti taip: moralės krizė – neišvengiama sekuliarizacijos proceso pasekmė. Svarbus šios krizės požymis – moralės funkcijų silpnėjimas. Šis silpnėjimas pasireiškia tuo, jog moralė vaidina vis mažesnį vaidmenį žmonių gyvenime ir vis dažniau nustumiama į dvasinių interesų periferiją. Lietuvai integruojantis į Vakarų visuomenę, ši tendencija stiprės, o greitai taps vyraujančia ir mūsų šalyje. Grindžiant šią hipotezę daugiausiai remiamasi Europos vertybių tyrimo grupės 1990-1991 ir 1999-2000 metais atliktų tyrimų rezultatais. Straipsnyje išskiriamos keturios pagrindinės moralės funkcijos: ontologinė, integracinė, orientacinė ir reguliuojamoji. Ontologinė moralės funkcija – būties, kurioje žmogui garantuota amžinybė, kūrimas ir palaikymas. Vienybės su tauta, žmonija, Dievu suvokimas sudaro integracinės funkcijos esmę. Orientacinė funkcija numato pagrindinius žmogaus veiklos tikslus, kryptis, svarsto įvairius gyvenimo prasmės variantus. Reguliuojamoji funkcija pasireiškia tuo, jog moralė reguliuoja žmonių santykius vienų su kitais, gamta, Dievu. Postmodernistinėje visuomenėje visos šios moralės funkcijos silpnėja. [Iš leidinio]

ENThe article is devoted to the analysis of the peculiarities of the crisis of Western morals and its expression in Lithuania. The major hypothesis put forwards in the article could be formulated in brief as follows: the moral crisis is an unavoidable consequence of the secularisation process. Weakening of moral functions is an important feature of this crisis. This weakening manifests itself in that morals are playing an ever-more insignificant role is human life and is ever more often pushed into the periphery of spiritual interests. When substantiating this hypothesis the results of the research carried out in 1990-1991 and 1999-2000 by the European Values Research Group are taken as a basis. Four major moral functions are distinguished in the article: ontological, integration, orientating and regulating. The ontological function means the creation and maintenance of existence in which the eternity is quarantined for a human being. The perception of unity with God forms the essence of the integration function. The orientating function provides for major objectives of the human activity, considers various variants of the meaning of life. The regulating function manifests itself in that morals regulate human relations with one another, nature, God. All these functions are weakening in the post-modernistic society.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11178
Updated:
2020-08-14 10:37:32
Metrics:
Views: 46
Export: