Rusijos Federacijos Kaliningrado srities strateginė reikšmė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rusijos Federacijos Kaliningrado srities strateginė reikšmė
Alternative Title:
Strategic Role of Kalinigrad Region of the Russian Federation
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2003, t. 1, p. 171-200
Keywords:
LT
Kaliningradas; NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties organizacija); Europos Sąjunga (European Union).
EN
Kaliningrad; EU; NATO.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio autoriai analizuoja, kaip Rusijos Federacijos politika Kaliningrado srities atžvilgiu gali turėti įtakos svarbiausiems Lietuvos nacionaliniams interesams: integracijai į ES ir NATO. Taigi studijoje sprendžiami du pagrindiniai uždaviniai: pirma, analizuojama, kaip Rusija stengėsi (ir stengiasi) išnaudoti karinio tranzito klausimą, siekdama stabdyti Lietuvos euroatlantinės integracijos procesą; antra, aiškinamasi, kaip Rusija, naudodamasi vizų ir civilinio tranzito problema, mėgina įtakoti Lietuvos stojimo į ES procesą. Straipsnyje teigiama, jog ES plėtra keičia pagrindinę politinę ir ekonominę Kaliningrado aplinką, taip sukurdama spaudimą sparčiai srities modernizacijai, kuriai užtikrinti Rusija neturi pakankamai resursų. Tikėtinas socioekonominės padėties blogėjimas nėra palankus ne tik Kaliningrado sričiai ir Rusijai, bet ir šalims kandidatėms bei visai ES. Dėl šios priežasties tiesioginių negatyvių ES plėtros pasekmių švelninimas bei prielaidų, palankių socioekonominio srities atsilikimo nuo kaimyninių valstybių įveikimui, sukūrimas turėtų būti svarbus visų regioninių veikėjų interesas. Tačiau, apžvelgus jų pozicijas, straipsnyje daroma išvada, kad stipri politinė valia iš esmės spręsti Kaliningrado klausimą (pasitelkiant novatoriškus, status ąuo laužančius instrumentus) neegzistuoja, kadangi sėkmingos Kaliningrado srities adaptacijos problema neužima prioritetinės vietos regioninių veikėjų darbotvarkėje. Rusijos karinio tranzito iš/į Kaliningrado sritį analizė rodo, jog Kremlius siekė politinių sutarčių karinio tranzito klausimu, tokiu būdu tikėjosi išlaikyti Lietuvą savo įtakos sferoje. Straipsnyje daroma prielaida, jog Lietuvai tapus euroatlantinių struktūrų nare, Rusija gali vėl kelti politinės sutarties dėl karinio tranzito klausimą. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes how the policy of Russia toward Kaliningrad Region may influence the important national interests of Lithuania: the integration into the EU and NATO. The study pursues two tasks: first, analyzing how Russia, in seeking to stall Lithuania’s Euro Atlantic integration has tried to exploit the issue of military transit; second, explaining how Russia, in utilizing the problem of visas and civil transit, has tried to influence Lithuania’s entry into the EU. The article asserts that the EU expansion changes Kaliningrad’s political and economic environment, thus creating pressure for swift modernisation, for which Russia does not have sufficient resources. The likely decline of socioeconomic situation is a disadvantage not only for Kaliningrad Region and Russia but also for the candidate countries and the EU. Therefore, the mitigation of the negative consequences and the development of assumptions for overcoming of the socioeconomic distance from the neighbours should be in the interests of all. However, the article concludes that a strong political will to solve the question of Kaliningrad (by innovative means) does not exist since the problem of successful adaptation of Kaliningrad Region is not a priority for regional players. The analysis of Russian military transit from/to Kaliningrad Region shows that the Kremlin was aiming for political treaties on the issue of military transit and thus hoped to retain Lithuania in its sphere of influence. It is assumed that once Lithuania has become a member of the Euro Atlantic structures, Russia may raise the issue of such a political treaty once again.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11144
Updated:
2020-07-24 11:03:31
Metrics:
Views: 9
Export: