JAV didžiosios strategijos kaita ir jos pasekmės Lietuvai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
JAV didžiosios strategijos kaita ir jos pasekmės Lietuvai
Alternative Title:
Changes in the USA Big Strategy and Their Consequences for Lithuania
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2003, t. 1, p. 33-65
Keywords:
LT
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties organizacija); Karinė pagalba; Užsienio politika; Terorizmas; JAV saugumo strategija; Europos Sąjunga (European Union).
EN
NATO; European Union; Military assistance; Foreign policy; Terrorism; USA security strategy.
Summary / Abstract:

LTPo NATO ir Europos Sąjungos plėtros Lietuva susiduria su nauju iššūkiu: nustatyti naujus užsienio ir saugumo politikos tikslus, peržiūrėti senus prioritetus, juos pritaikyti prie naujų geostrateginės aplinkos realijų. Santykiai su JAV, kaip pačia stipriausia pasaulio valstybe, taip pat turi pereiti į naują etapą. Tai diktuoja tiek Europoje, tiek Amerikoje besikeičiantis pasaulio bei iš jo kylančių grėsmių supratimas. Pastarasis aspektas - kaip, žiūrint iš Vašingtono, atrodo Lietuvos vaidmuo Europoje ir pasaulyje, kaip Lietuva gali prisidėti prie JAV užsienio politikos tikslų įgyvendinimo ir kokie bendri iššūkiai laukia abiejų valstybių -pagrindinis šio straipsnio akcentas. [Iš leidinio]

ENIn the aftermath of NATO and the EU expansion, Lithuania faces a new challenge: setting new goals for foreign and security policy, reviewing former priorities and applying them to the new realities of geostrategic environment. The relations with the USA, as the most powerful country in the world, must also enter the new stage. This has been dictated by the changing understanding, both in Europe and America, of the world and its threats. The latter aspect – Lithuania’s role both in Europe and the world, as viewed from Washington’s standpoint, how Lithuania can contribute to the accomplishment of the USA foreign policy goals and what common challenges can be anticipated by both countries – is the major emphasis of this article.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Related Publications:
Valstybės valdymo makro strategijos formavimas / Artūras Grebliauskas, Giedrius Miliauskas. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 2008, Nr. 47, p. 55-71.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11131
Updated:
2020-07-24 11:03:31
Metrics:
Views: 3
Export: