"Žemajtiu wiskupistes" žymesnieji vyskupai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Žemajtiu wiskupistes" žymesnieji vyskupai
Alternative Title:
More Eminent Bishops of Žemajtiu wiskupistes
In the Journal:
Soter. 2004, 13 (41), p. 79-94
Keywords:
LT
Dvasininkija / Clergy.
Summary / Abstract:

LTKunigas Motiejus Valančius (Wolonczewskis) 1848 m. parašė istorinį veikalą „Žamajtiu Wiskupiste“. Remiantis šiuo veikalu straipsnyje aprašomi žymesnieji 1417-1841 m. Žemaičių vyskupijos vyskupai., kurie vyskupijai vadovavo ilgiau nei 10 metų ir pasižymėjo pastoracine veikla bei šios veiklos organizavimu vyskupijoje. Iš veikale „Žemajtiu Wiskupiste“ aprašytų 33 vyskupų tik 16 paliko ryškesnius savo pastoracinės veiklos pėdsakus Žemaičių vyskupijos gyvenime. Daugiausia stiprindami gyvąją Bažnyčią Žemaičių vyskupijoje nuveikė du vyskupai – Merkelis Giedraitis ir Jurgis Tiškevičius. „Žemaijtiu Wiskupiste“ knygos autorius Motiejus Valančius, 1850 m. tapęs Žemaičių vyskupijos vyskupu, savo veikla pranoko visus veikale minimų vyskupų atliktus darbus.. 1926 m. Žemaičių vyskupijos teritorijoje buvo įkurta Telšių vyskupija. Jos istorijoje išskirtini du vyskupai – Justinas Staugaitis ir Antanas Vaičius. J.Staugaitis, pirmasis Telšių vyskupijos vyskupas, 1927 m. įkūrė Kunigų seminariją, kurią 1946 m. okupacinė sovietų valdžia uždarė. Vyskupas A. Vaičius 1989 m. dekretu šią seminariją atkūrė ne prašydamas tam leidimo, bet deklaruodamas atkūrimo faktą.Reikšminiai žodžiai: Domanewskis, Jonas; Dziežgavyčia, Mikalojus; Parčevskis, Petras; Petkevičius, Jurgis; Žemaitija (Samogitia); Vyskupai; Samogitia; Bischop's.

ENIn 1848 Priest Motiejus Valančius (Wolonczewski) wrote the historical work Žamajtiu Wiskupiste. On the basis of that work the article describes more eminent Bishops of Žemaičių diocese in 1417-1841 who were in charge longer than 10 years and were noted for their pastoral activities, as well as organisation of these activities in the diocese. Only 16 out of 33 bishops described in the work Žemajtiu Wiskupiste left distinct traces of their pastoral activities in the life of Žemaičių diocese. Two Bishops– Merkelis Giedraitis and Jurgis Tiškevičius did most in Žemaičių diocese in strengthening the live Church. Motiejus Valančius, the author of the book Žemaijtiu Wiskupiste, who became Bishop of Žemaičių diocese in 1850 by his activities outdid all works done by the bishops mentioned in the book. In 1926 Telšių diocese was founded in the territory of Žemaičių diocese. Two bishops can be distinguished in its history – Justinas Staugaitis and Antanas Vaičius. Justinas Staugaitis, the first Bishop of Telšių diocese founded the Theological College in 1927, which the occupation soviet authorities closed down in 1946. The Bishop Antanas Vaičius re-established that Theological College by decree of 1989 without asking for permission to do that but declaring the fact of re-establishment.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11113
Updated:
2020-07-21 20:38:22
Metrics:
Views: 18    Downloads: 5
Export: