Sutuoktinių tarpusavio bendravimo įgūdžiai jaunoje šeimoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sutuoktinių tarpusavio bendravimo įgūdžiai jaunoje šeimoje
In the Journal:
Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose [Applied research at the colleges of Lithuania]. 2004, Nr. 1, p. 86-92
Summary / Abstract:

LTSocialiniai ir ekonominiai šiuolaikinės visuomenės pokyčiai daro įtaką šeimai. Straipsnyje analizuojamas svarbiausias stiprios šeimos indikatorius: pozityvus ir efektyvus tarpusavio bendravimas, kuris jaunoje šeimoje yra susijęs su pasitenkinimu tarpusavio santykiais vėlesniame šeimos vystymosi etape ir leidžia sėkmingai tenkinti visų šeimos narių socialinius poreikius. Empiriniu tyrimu siekiama atskleisti sutuoktinių tarpusavio sąveikos tendencijas bei galimus bendravimo sutrikimus. Tyrimo tikslas yra ištirti sutuoktinių tarpusavio bendravimo įgūdžius jaunoje šeimoje. Tyrimo metodai yra mokslinės literatūros analizė ir anketinė apklausa. Nustatyta, kad pagrindinės efektyvaus bendravimo ir darnių tarpusavio santykių šeimoje prielaidos yra: atvirumas, empatija, palaikymas, pozityvumas bei lygybė. Tyrime dalyvavusių jaunų šeimų bendravimas pasižymi efektyvumo tendencija. Sąlyginai panašūs vyrų ir moterų bendravimo įgūdžių vertinimai atspindi teigiamą sutuoktinių tarpusavio sąveiką. Efektyvų bendravimą pagrindžia ir sąlyginai aukšti veiksnių, palengvinančių tarpusavio bendravimą įverčiai bei sąlyginai žemi veiksnių, apsunkinančių bendravimą, vertinimai. Kita vertus, tam tikrų veiksnių, apsunkinančių tarpusavio bendravimą šeimoje, pasireiškimas, liudija sugebėjimų tinkamai išreikšti neigiamus jausmus stoką. Empiriškai skirtingi vyrų ir moterų vertinimai, leidžia daryti prielaidą, jog šeimos tarpusavio sąveikoje santykinai didelę reikšmę turi lytiškumas.Reikšminiai žodžiai: Jauna šeima; Bendravimo įgūdžiai; Young family; Skills of communication.

ENA social and economical change in our contemporary society inevitably shakes the smallest society group - family and it's existential foundations - family creation, interrelationships. Communication within the family is extremely important because it enables members to express their needs, wants, and concerns to each other. The research novelty distinguishes itself in rather new look at family communication as interactional process, which emphasizes the complexity and significance of married couple reciprocity. The research purpose was set to investigate spouses' communication peculiarities in the young family. It was considered in the aspects of effective and non-effective communication skills. Communication skills rating results revealed rather effective young family communication tendency. Different ratings of women and men have showed gender differences to be significant communication factor. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11103
Updated:
2013-04-28 17:14:07
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: