Akademinio mokymosi visą gyvenimą psichologinis modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akademinio mokymosi visą gyvenimą psichologinis modelis
Alternative Title:
Psychological model of lifelong learning in higher education
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2005, Nr. 4, p. 8-15
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami akademinio mokymosi visą gyvenimą edukologiniai ir psichologiniai pagrindai. Europos tarybos aukštojo mokslo politikos analizė atskleidė, kad įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą memorandumą Europos ir Lietuvos švietimo politika ir strategija skiriasi. Nors Lietuvos kompanijos dar visiškai nesuvokia universitetų ir įmonių bendradarbiavimo būtinybės rengiant specialistą, Lietuvos universitetai žengia tik pirmuosius žingsnius formuodami Lietuvoje besimokančią visuomenę, tačiau pradžia jau padaryta. Informacinėje visuomenėje tiek dėstytojui, tiek studentui tenka prisitaikyti prie naujos mokymosi aplinkos, todėl keičiasi tiek dėstytojo, tiek besimokančiojo vaidmenys. Naujas dėstytojo vaidmuo reikalauja psichologinio pasirengimo naudoti naujas informacines technologijas, adaptuotis prie naujos besikeičiančios aplinkos ir naujų santykių tarp dėstytojų ir studentų. Remiantis tyrimo duomenimis parengtas psichologinis akademinio mokymosi visą gyvenimą modelis, kurį sudaro šie komponentai: besimokančiųjų motyvacijos naudotis naujomis informacinėmis technologijomis ugdymas, dėstytojo asmenybės psichologinių savybių tobulinimas, lavinimas ir saviugda bei atitinkamos mokymosi aplinkos mokymo procese sukūrimas. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the educological and psychological foundations of academic lifelong learning. An analysis of the European Council’s higher education policies revealed differences in the European and Lithuanian education policies and strategies for the implementation of the lifelong learning memorandum. Although the Lithuanian companies do not yet fully grasp the necessity of cooperation between universities and companies in the preparation of specialists and the Lithuanian universities are taking only their first steps in forming a learning society in Lithuania, the process has already begun. In information society, both the lecturer and the student must adjust to the new studying environment – this changes the roles of both the teachers and the learners. The new role of the teacher requires psychological preparation for the use of new information technologies, as well as adapting to the new changing environment and the new relations between students and lecturers. The research data was used to construct a psychological model of academic lifelong learning, which consists of the following components: encouraging the motivation of the learners to use new information technologies, the development, cultivation and self-improvement of the teachers’ psychological qualities, as well as the creation of an appropriate learning environment in the educational process.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1110
Updated:
2018-12-17 11:33:37
Metrics:
Views: 53    Downloads: 3
Export: