Socialinė partnerystė: naujas požiūris į studijų kokybę

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinė partnerystė: naujas požiūris į studijų kokybę
In the Journal:
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Socialinė partnerystė / Social partnership.
Summary / Abstract:

LTStudijų kokybės užtikrinimo problemų sprendimas neįmanomas be partnerių – socialinio dialogo dalyvių, socialinės partnerystės subjektų dalyvavimo šiame procese. Šiaulių kolegijoje veikiančiame socialinės partnerystės modelyje greta tokių tendencijų kaip šalių interesų ir išteklių konsolidavimas, ugdymo ir studijų planavimas siekiant sukurti nuolatinio specialistų rengimo sistemą, atsiranda poreikis užtikrinti studijų kokybės kontrolę ne tik kolegijos lygmeniu, bet pirmiausia iš socialinių partnerių pusės. Kartu su socialinio dialogo kultūros organizavimu formuojasi ir vertinimo kultūra. Straipsnyje Šiaulių kolegijos bendradarbiavimo patirties pagrindu nagrinėjamos socialinių partnerių ar potencialių darbdavių dalyvavimo studijų kokybės užtikrinimo procese kryptys. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinė partnerystė; Studijų kokybė; Požiūris; Social partnership; Quality of the study; Attitude.

ENSolution of the problems of the quality security in the study process is impossible without partners - partners of social dialogue, participation of subjects of social partnership in this process. In the functional pattern of social partnership in Šiauliai College, alongside the tendency of interests and means consolidation, training and study planning on purpose to develop a system of permanent specialist training, upstarts a requirement to secure the control of study process not only in the level of the College, but social partners. Culture of assessment together with the culture of social dialogue is formed. The article deals with the tendencies of participation of Šiauliai College and social partners or potential employers in the process of the quality security of the study process. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Profesinio rengimo reforma Lietuvoje : parametrai ir rezultatai / Rimantas Laužackas, Eugenijus Danilevičius, Odeta Gurskienė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004. 235 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11097
Updated:
2013-04-28 17:14:04
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: