Apie teksto kaip prasmės medijos ribas Husserlio fenomenologijoje ir šv. Ignaco Lojolos "Dvasinėse pratybose"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie teksto kaip prasmės medijos ribas Husserlio fenomenologijoje ir šv. Ignaco Lojolos "Dvasinėse pratybose"
Alternative Title:
On the limits of text the medium of meaning in Husserl's phenomenology and " Spiritual exercises" of Ignatius of Loyola
In the Journal:
Soter. 2004, 14 (42), p. 217-232
Keywords:
LT
Edmundas Husserlis (Edmund Gustav Albrecht Husserl); Medijos / Media; Šventieji / Saints.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra nagrinėjamas tekstas, kaip prasmės medija, nustatomos teksto, kaip prasmės medijos, ribos, sugretinama Husserlio fenomenologija su šv. Ignaco Lojolos "Dvasinėmis pratybomis", atskleidžiama fenomeno netekstinė prigimtis, išryškinamas vaizduotės kaip alternatyvios tekstui prasmės medijos vaidmuo fenomenologijoje bei "Dvasinių pratybų" praktikoje bei aprašoma, kokiu būdu praktikuojant meditaciją, maldą ir kontempliaciją, yra transformuojama vaizduotė. Husserlio fenomenologijoje bei šv. Ignaco Lojolos "Dvasinėse pratybose" prasmės medija veikiau yra vaizduotė, o ne tekstas. Husserlio fenomenologijoje bei šv. Ignaco Lojolos "Dvasinėse pratybose" susiduriame su pastanga "buvoti-šalia", kuri įgyja meditacijos ir kontempliacijos, o ne teksto skaitymo ar rašymo pavidalą. Husserlio fenomenologijoje bei šv. Ignaco Lojolos "Dvasinėse pratybose" vaizduotė yra bet kokio vaizdinio išobjektinimo ir tokiu būdu tapimo įmanomumu "būti arti" pačios tikrovės bei dalyvauti jos pamatą sudarančiame ordo amoris, įgalinimo būdu, o ne vien tik "fantazavimu", kuris yra nuo tikrovės atsietos ir vien galimybę leidžiančios patirti fikcijos produkavimo galia.Reikšminiai žodžiai: Meditacija; Kontempliacija; Husserlis; šv. Ignacas Lojola; Tekstas; Medija; Vaizduotė; Meilė; Phenomenology; Meditation; Contemplation; Husserl; St. Ignatius of Loyola; Text; Medium; Imaginantion; Love.

ENA text is usually considered to be the unique and universal medium of the meaning. However, the comparision of main principles of Edmund Husserl's phenomenology and the Spiritual Exercises of St. Ignatius of Loyola reveals that it is not true. Both phenomenology and Spiritual Exercises may be considered as a "theory" in the sense of the primordial meaning of the Greek word theoria, i.e. as a practice of „being- near-by" (Dabeisein), but not in the sense of 'producing any text'. Both for Husserl and St. Ignatius the meaning reveals primordially in the medium of imagination rather than in that of the text. Transformed by meditation and contemplation, however, the imagination turns into love which is considered to be the ultimate principle of the unity of meaning and being beyond the medium of the text. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11045
Updated:
2020-07-21 20:38:22
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: