Rusijos karinės politikos apžvalga: praeities mitai, šiandienos grėsmės, ateities vizijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rusijos karinės politikos apžvalga: praeities mitai, šiandienos grėsmės, ateities vizijos
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2005, t. 3, p. 171-194
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Rusijos karinė politika 2003–2004 metais. Siekiama aptarti Rusijos karinės politikos raidą, pobūdį bei pastarojo meto Rusijos Federacijos (RF) karinės politikos ypatumus, pateikiama nemažai jos nenuoseklumo bei dviveidiškumo pavyzdžių. Dėl temos platumo apžvelgiami ne visi, o tik patys svarbiausi bei Baltijos regionui didžiausią įtaką darantys ar galintys daryti Rusijos karinės politikos aspektai: Rusijos karinės doktrinos pokyčiai, RF karinės reformos pobūdis, strateginių branduolinių pajėgų bei taktinių branduolinių ginklų vaidmuo Rusijos karinėje strategijoje, karinio pramonės komplekso plėtra, karinio bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis, regioninėmis struktūromis ir politiniais-kariniais blokais ypatumai. Daugiausiai dėmesio skiriama Rusijos karinei politikai NVS erdvėje, Rusijos vaidmeniui Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijoje bei kariniam Rusijos ir Baltarusijos bendradarbiavimui, analizuojant šį reiškinį kaip vieną iš RF karinės politikos įgyvendinimo priemonių. Trumpai aptariama ir pastarųjų metų Rusijos karinė strategija Baltijos jūros regione. [Iš leidinio]

ENIn the article it is reviewed the Russian military policy in the period of the years 2003-2004. It is tried to reveal the evolution o nature and the latter peculiarities of the military policy of Russian Federation (RF). There are presented quite a few instances of the Russian military policy‘s inconsequence as well as duplicity. Due to the extent of the subject there are reviewed not all, but only the most important and for the Baltic region the biggest impact doing or being able to do aspects of the Russian military policy: the changes in the Russian military doctrine, the nature of the RF military reform, the role of the strategic nuclear forces and the tactical nuclear weapons in the Russian military strategy, the development of the military – industrial complex, the peculiarities of the military collaboration with other nations, regional structures of the regional and political – military blocs. The most attention is given to the Russian military policy in the CIS space, to the Russian role in the Organisation of the Collective Security Treaty Organisation and to the Russia-Belarus military collaboration, while analysing this phenomenon as one of the means of the RF military policy implementation. There is also briefly discussed the Russian military strategy of the latter years in the Baltic region. [From the publication]

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11036
Updated:
2020-07-24 11:03:31
Metrics:
Views: 6
Export: