Piliečių dalyvavimas leidžiant įstatymus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Piliečių dalyvavimas leidžiant įstatymus
Alternative Title:
Citizen participation in a legislative process
In the Journal:
Politologija. 2005, Nr. 1 (37), p. 55-81
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama piliečių (Tautos, atitinkamų piliečių grupių bei pavienių piliečių) dalyvavimo leidžiant įstatymus „teorija ir praktika“. Analizuojama, kokias su įstatymų leidyba susijusias teises šiems subjektams suteikia Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kiti teisės aktai, taip pat kokia šioje srityje yra susiklosčiusi reali padėtis. Nuosekliai aptariami abiem konstitucines teises turintiems Lietuvos įstatymų leidėjams (Tautai ir Seimui) būdingi pranašumai ir trūkumai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Įstatymų leidyba; Piliečiai; Legislative process; Citizens.

ENThe article discusses “theory and practice” of citizen (Nation, specific civic groups, and individual citizens) participation in a legislative process. The author analyzes which rights, related to legislative process, are conferred on these subjects by the Constitution of the Republic of Lithuania and other legal acts; also, what is actual situation in this field. The author thoroughly discusses advantages and shortcomings of Lithuanian legislative bodies (Nation and Seimas) endowed with constitutional rights.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11030
Updated:
2018-12-17 11:52:27
Metrics:
Views: 56    Downloads: 9
Export: