Rato simbolika ir šokis : sutartinės apie marčią

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rato simbolika ir šokis: sutartinės apie marčią
Alternative Title:
The Symbolism of the circe and the round dance: sutartinės about the bride
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2001, t. 25, p. 115-125. Etninė muzika
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Mitologija / Mythology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atskleisti marčios judėjimo ratu simboliką, pastebimą sutartinėse apie marčią. Objektas – marti, jos darbai ir siekiai, atsispindintys sutartinių tekstuose. Tyrimo metodas – istorinis aprašomasis bei lyginamasis. Išvada: iš sutartinių tekstų ir jų aprašymų išryškėjo rato simbolika ir šokis ratu marčiai gyvenant vyro namuose ir sudarė jos buvimo kitokybėje, pagrindą. Kiekvieną kartą apsisukimas ratu reiškė tam tikrą apeigą, kurią atlikusi ištekėjusi moteris būdavo įteisinama į giminės bendruomenę. Sutartinėse, kuriose apgiedama marti, išryškėja rato simbolika, t. y. giedant vaikščiojama ratu arba lendama pro pakeltas rankas einant ratu. Visa tai žymėjo visatos modelio kūrimą užgyventoje vietoje – anytos namuose. Marčios lyginimas su saule rodo sutartinių archaiškumą, kada pirmykštės bendruomenės žmonės erdvę suvokė kaip galingą, paslaptingą jėgą, valdančią visus daiktus, žmonių ir net dievų gyvenimą. Senovės žmonės buvo tampriai susiję su gamtiškos būties ratu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sutartinės; Marti; Simbolika; Šokis ratu; Sutartinės; The Bride; Symbolism; Round dance.

ENThe purpose of the article is to disclose the symbolism of daughter-in-law moving around the circle, noted in sutartinė songs about the daughter-in-law. The object is the daughter-in-law, her work and goals reflected in the texts of sutartinė songs. The method of research is historical-descriptive, and comparative. Conclusion: in the texts of sutartinė songs, the circle symbolism is emphasised, along with a dance around the circle when daughter-in-law lives in her husband's house making a basis of her stay in a different realm. Going around the circle again and again meant a certain ritual, after completing which, a married woman was accepted to a familial community. The sutartinė songs about a daughter-in-law have a clear circle symbolism, i.e. the singers go around the circle, or pass through the raised hands while going around the circle. It marked the creation of the Universe model in a location where the daughter-in-law has newly settled – in her mother’s-in-law house. Comparison of the daughter-in-law with the Sun demonstrates the archaic origin of sutartinė songs, when people of primitive society considered the space as a powerful, mysterious force, controlling all things, lives of people and even of the gods. Ancient people were tightly related with the circle of natural existence.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11022
Updated:
2018-12-20 22:53:25
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: