M. K. Čiurlionis: tarp simbolizmo ir modernizmo : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
M. K. Čiurlionis: tarp simbolizmo ir modernizmo: disertacija
Alternative Title:
M. K. Čiurlionis: Between Symbolism and Modernism
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
169 lap., [33] iliustr. lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus dailės akademija, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
19 amžius; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTMoksliniame darbe lietuvių dailininkas M. K. Čiurlionis (1875– 1911) pristatomas kaip daugiabriaunė asmenybė, kurios kūryboje atsispindėjo ir persipynė visai XIX ir XX a. sandūros Europos kultūrai aktualios idėjos ir siekiai. Kadangi M. K. Čiurlionio biografija ir kūryba vystėsi veikiama įvairialypės tarptautinių ryšių terpės, analizės atspirties tašku pasirinkti kraštų, kuriuose formavosi dailininko asmenybė ir kūryba – Lenkijos, Lietuvos, Rusijos – meno reiškiniai ir jų tarpusavio sampynos tendencijos. Disertacijoje aptariama M. K. Čiurlionio kūrybos vertinimų įvairovė, analizuojamos menininko kūrybos sąsajos su lenkų simbolizmu, rusų meno pasauliu, modernistinio Europos meno kontekstu, siekiama nustatyti jo kūrybos idėjinius ir formaliuosius ryšius su XIX a.-XX a. pradžios Europos menu. Taikant lyginamąjį metodą ir struktūrinę analizę, patikslinama lietuvių dailininko kūrybos vieta modernizmo tapsmo procese: su šia epocha M. K. Čiurlionio dailę sieja kompozicinė-struktūrinė kai kurių paveikslų sandara, motyvų abstrahavimo laipsnis, meninės išraiškos elementų sureikšminimo tendencijos. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENLithuanian artist M. K. Čiurlionis (1875-1911) is introduced in this scientific work as a multi-faceted personality, whose work reflects and interweaves all of the relevant ideas and goals of European art at the turn of the 20th century. As M.K. Čiurlionis’ biography and work developed that was impacted through a multi-faceted medium of international ties, the crux of this analysis are the countries in which the artist‘s personality and work formed, which were Poland, Lithuania, and Russia, and the expressions of art and trends of the intersecting of these expressions with one another. The variety of assessments of M.K. Čiurlionis’ work is discussed in this dissertation, with the artist‘ cultural links with Polish Symbolism, the world of Russian art, and context of Modernist European art analysed, with the goal of determining the idea and formal relationships of his work with European art of the 19th century and beginning of the 20th century. Employing the comparative method and structural analysis, the place of M.K. Čiurlionis’ work in the process of the formation of Modernism is specified: it is this time period that M.K. Čiurlionis’ painting is linked with the compositional-structural texture of some of his paintings, the degree of the abstraction of motifs, and trends of the exaggeration of elements of artistic expression.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10928
Updated:
2022-02-07 20:09:15
Metrics:
Views: 35
Export: