Mažosios Lietuvos žvejų dainos. Ypatumai ir santykiai su lietuvių bei latvių liaudies dainų tradicijomis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažosios Lietuvos žvejų dainos. Ypatumai ir santykiai su lietuvių bei latvių liaudies dainų tradicijomis: disertacija
Alternative Title:
  • Fishermen's songs of Lithuania minor. Special aspects and relationship between Lithuanian and Latvian folk song traditions
  • Mažosios Lietuvos dainos. Ypatumai ir santykiai su lietuvių bei latvių liaudies dainų tradicijomis
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
149 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe aptariami Mažosios Lietuvos žvejų dainų sandaros, turinio ir poetikos ypatumai lyginant Mažosios Lietuvos žvejų dainas su kitų Lietuvos regionų dainomis bei latvių žvejų dainomis. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, darbe iškelti ir realizuoti tokie uždaviniai: 1) išskirtos ir apibrėžtos Mažosios Lietuvos žvejų dainų mažiausias sudedamosios dalys - kompoziciniai fragmentai; 2) išskirti ir apibrėžti latvių žvejų dainų mažiausios sudedamosios dalys – kompoziciniai fragmentus; 3) aptariamos tokių kompozicinių fragmentų komponavimo galimybės, jų “kelionės” iš vieno dainos tipo ar žanro į kitą, iš vienos tautos dainuojamosios tradicijos į kitos tautos dainas; 4) išskirti ir aptarti ryškiausi Mažosios Lietuvos žvejų dainų turinio ypatumai ir poetiniai vaizdiniai; 5) palyginti Mažosios Lietuvos žvejų dainų ryškiausi turinio ir poetikos ypatumai su kitų Lietuvos regionų dainuojamąja tradicija bei latvių žvejų dainomis 6) parodyta, kaip kinta Mažosios Lietuvos žvejų dainų turinys, leksika, mitiniai ir poetiniai vaizdinai dainai peržengus regiono ribas; 7) atskleistas Mažosios Lietuvos žvejų dainų turinio ir poetinių vaizdinių santykis su šio krašto realijomis bei senąja pasaulėžiūra. [Iš leidinio]

ENThis work discusses the special aspects of the structure, content and poetics of fishermen‘s songs of Lithuania Minor by comparing the fishermen‘s songs of Lithuania Minor with the songs of Latvian fishermen and songs from other Lithuanian regions. In attempting to reach this goal, the following tasks were laid out and realised in this work: 1) to distinguish and define the smallest parts-compositional fragments that make up the fishermen‘s songs of Lithuania Minor; 2) discuss the possibilities of the arrangement of such compositional fragments, and their “journeys” from one type or genre of songs to another, from the singing tradition of a nation to the songs of another nation; 4) distinguish and define the most distinct special aspects and poetic imagery of the content of fishermen‘s songs of Lithuania Minor; 5) compare the most distinct special aspects of the content and poetic imagery of the fishermen‘s songs of Lithuania Minor with the singing tradition of other Lithuanian regions and songs of Latvian fishermen; 6) show, how the content, lexicon, and poetic imagery of fishermen‘s songs of Lithuania Minor change as the song steps beyond the boundaries of a region; 7) reveal the relationship of the content and poetic imagery of the fishermen‘s songs of Lithuania Minor with the reality and ancient worldview of this land.

Related Publications:
Ar ganymo, medžioklės ir žvejybos dainos - tik "vargo ir šelmystės dainos"? recenzija / Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. Tautosakos darbai 2021, 62, p. 171-191.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10912
Updated:
2022-03-07 19:33:15
Metrics:
Views: 33
Export: