Lietuvių liaudies pasakų dainuojamieji intarpai: jų funkcijos ir melodika : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies pasakų dainuojamieji intarpai: jų funkcijos ir melodika: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
187 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje atskleidžiama mažai tyrinėtų lietuvių - daugiausiai gyvūnų ir stebuklinių - pasakų dainuojamųjų intarpų atlikimo tradicija. Darbe apibūdinami pasakų siužetai, kuriuose naudojami dainuojamieji intarpai, pagrindiniai dainuojantys veikėjai, taip pat atskleidžiami charakteringieji intarpų tekstų bei melodikos elementai, funkciniai jų aspektai, nustatomos tarpusavio sąsajos. Pasakų dainuojamųjų intarpų melodikos analize apibūdinama iki šiol beveik netyrinėta intarpų melodika, archajiškos eilėdaros poetinių intarpų melodikos ypatumai, taip pat papildomos senojo melodikos sluoksnio charakteristikos. Tyrimo naujumą atspindi kompleksinis ir palyginti išsamus, didele variantų gausa paremtas darbo pobūdis. Disertacijoje pirmą kartą išskiriamos ir susisteminamos intarpų tekstų funkcijos. Melodikos tyrimai pagrįsti intonacinių motyvų, o ne atskirų jų komponentų analize. Darbe apibūdinta intarpų melodinė stilistika ir užgesus gyvajai tradicijai turėtų padėti pedagogams ir tėvams, sekantiems pasakas, išlaikyti tradicinio atlikimo bruožus. Darbe remtasi visais publikuotais, t. y. daugiau nei pusketvirto šimto, pasakų su dainuojamaisiais intarpais, turinčių užrašytas melodijas, pavyzdžiais. Taip pat analizuojamos pasakos iš Lietuvos muzikos ir akademijos muzikinio folkloro archyvo, Lietuvių literatūros ir tautosakos archyvo rinkinių. Disertacijoje prieita prie išvados, kad tradiciškai pasektoje lietuvių pasakoje dainuojamieji intarpai nėra atsitiktiniai pasakos epizodai. Jie yra stabilios, formuliškos, savo funkcijas ir struktūrą turinčios pasakos dalys.

ENThe thesis analyses the performance of cantabile inserts, which are poorly examined, in Lithuanian animal and wonder tales. The work describes stories of tales with cantabile inserts, depicts singing characters, and discloses characteristic elements of cantabile texts and melodies as well as their functional aspects and interrelations. The analysis of melodies characteristic to cantabile inserts sets their melodicity, archaic versification, and additional features of the old melodic cover. The newness of the study is represented by complex and relatively detailed nature of work, involving a lot of variations. The thesis defines and groups functions of cantabile texts for the first time. Studies of melodies are based on the analysis of intonation motives, not their separate components. The work describes melodical stylistics of cantabile inserts and might be helpful to pedagogies and parents, who tell tales to their children, to keep features of traditional telling when such tradition fades. The work is based on all published examples, i.e. more than three and a half hundred of tales with cantabile inserts having written melodies. In addition, the author analyses tales from archives of Lithuanian Musical Academy and Lithuanian Literature and Folklore Academy. The thesis concludes that cantabile inserts in Lithuanian tales, told in traditional way, are not accidental episodes; they are stable, formula like, functional, and structural parts of tales.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10872
Updated:
2022-02-07 20:08:33
Metrics:
Views: 69
Export: