Tyčinė kaltė baudžiamosios teisės teorijoje ir teismų praktikoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tyčinė kaltė baudžiamosios teisės teorijoje ir teismų praktikoje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
187 lap
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 m. Mykolo Romerio universiteto. Dr. disert. (social. m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2007. Bibliografija.
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Dolus in theory of criminal law and judicial practice Vilnius, 2007 31 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje siekiama, pasiremiant tiek Rytų Europos (tame tarpe Lietuvos), tiek Vakarų Europos ir kitų valstybių baudžiamosios teisės pasiekimais, taip pat Lietuvos bei užsienio teismų praktikos analize atskleisti Lietuvos baudžiamojoje teisėje dar beveik nenagrinėtą kaltės sampratos problematiką, išanalizuoti tyčinės kaltės struktūrą ir atskirų jos elementų turinį. Disertacijos tiriamąją dalį sudaro trys dalys. Pirmojoje nagrinėjamos baudžiamosios teisės teorijoje žinomos kaltės teorijos ir padaroma išvada, kad geriausiai baudžiamosios teisės poreikius ir galiojančio baudžiamojo įstatymo nuostatas atitinka ne dabar Lietuvoje vyraujančios psichologinės kaltės teorijos, bet Vakarų Europoje dominuojanti norminė kaltės teorija. Antrojoje dalyje nagrinėjamas tyčinės kaltės intelektinis momentas: apibrėžiamas aplinkybių, kurias turi suvokti tyčia nusikalstantis kaltininkas ratas, gilinamasi į šių aplinkybių suvokimo bei numatymo ypatumus esant skirtingoms tyčios rūšims ar skirtingoms kaltės formoms ir šių ypatumų nustatymo teismų praktikoje problemas. Trečioji dalis skirta tyčinės kaltės valinio momento analizei. Atsižvelgiant į psichologinę valios sampratą bei įvertinus baudžiamosios teisės teorijoje egzistuojančias netiesioginės tyčios valinio momento aiškinimo teorijas, daroma išvada, kad valinis momentas netiesioginėje tyčioje yra perteklinė kategorija. Netiesioginę tyčią nuo nusikalstamo pasitikėjimo galima atriboti vien intelektinio momento pagalba. Kita vertus, intelektinio momento nepakanka atribojant tiesioginę nuo netiesioginės tyčios. [Iš leidinio]

ENThis research examines the problems of dolus in the criminal law. The Latin notion dolus includes intention, knowledge and some cases of recklessness (so called dolus eventualis). Dissertation aims on the basis of achievements of the criminal law of Eastern, Western European and other countries comprehensively, analyze the structure of dolus and its particular elements. The research part of the thesis consists of three parts dedicated, respectively, to problems of culpability, of the intellectual part of dolus and the volitional part of dolus. The first part analyzes three theories of culpability: pure psychological, social – psychological and normative. It is concluded that normative theory of culpability has no significant faults, common to other theories of culpability, and it complies with provisions of the Penal Code. The second part of the research is dedicated to the analysis of the intellectual part of dolus - perpetrator’s perception of crime social wrongfulness and foresight of prohibited consequences. In the third part of the research volitional parts of dolus directus and dolus eventualis are analyzed. It is concluded, that volitional part of dolus directus exists when perpetrator saw forbidden consequences as the final or intermediate goal of his act, or he saw it as an inevitable consequence that had occurred in parallel with the final or intermediate goal. On the other hand volitional part of dolus eventualis is a superfluous legal fiction and it should be eliminated from the statutory definition of dolus eventualis. [From the publication]

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10810
Updated:
2022-02-07 20:09:27
Metrics:
Views: 93
Export: