Teisminio precedento reikšmė romanų-germanų teisinėje sistemoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisminio precedento reikšmė romanų-germanų teisinėje sistemoje: disertacija
Alternative Title:
The Significance of legal precedents in the Romano-Germanic law system
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
183 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
Ispanija (Spain); Italija (Italy); Izraelis (Israel); Prancūzija (France); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Importance of judical precedent in the Roman-German legal system Vilnius, 2004 30 p
Summary / Abstract:

LT[...] Pagrindiniu disertacijos tikslu yra vyraujančio stereotipo, jog įstatymas yra vienintelis ir svarbiausias teisės šaltinis kvestionavimas teisės šaltinių tarpe, parodant, jog šalia statutinės teisės egzistuoja ir kiti teisės šaltiniai, o, visų pirma, tai teismų praktika, kurie yra ne ką mažiau svarbūs nei įstatymai ir kad norint, jog visa teisinė sistema veiktų pakankamai efektyviai, tiesiog yra labai svarbu nesureikšminti statutinės teisės ir nepamiršti, kad vieninteliu subjektu, kuris įgyvendina teisingumą yra teismas, kurio vaidmuo vystant teisinę sistemą yra labai svarbus. [...] Pirmoje darbo dalyje yra nagrinėjami bendri teisminio precedento klausimai kaip savotiška įžanga į šio teisės šaltinio pasireiškimą jau konkrečių disertacijoje nagrinėjamų valstybių, tarp jų ir Lietuvos teisinėse sistemose. [...] Antroje dalyje atskirai yra nagrinėjamos Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos teisinės sistemos bandant išanalizuoti šių valstybių teisės šaltinių struktūrą bei parodant teisminio precedento kaip teisės šaltinio reikšmę sprendžiančiam bylas teisėjui. [...] [...] Trečioji darbo dalis yra konkrečiai skiriama Lietuvai. Čia yra analizuojama Lietuvos teisinė sistema teisės šaltinių požiūriu, be jokios abejonės akcentuojant teisminio precedento ar teismų praktikos vaidmenį teisės šaltinių sistemoje. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The main aim of this dissertation is the prevalent stereotype that the law is the only and the most significant legal source of questioning in the information about law, to demonstrate that there are other sources besides the statute laws and most importantly that court practice, which is almost as significant as other legal sources and that for the whole legal system to work sufficiently effectively, it is very important not to overstate statute laws and remember that the only subject where the law is implemented is the court, whose role in the development of the legal system is very important. [...] The first part of the dissertation examines general issues of court precedents as an original introduction to the manifestation of the legal sources of specific states already mentioned in the dissertation, including the Lithuanian legal systems, are examined. [...] The second part examines the German, French, Italian and Spanish legal systems in an attempt to analyse the structure of these states’ legal sources and shows court precedent to be the significant legal source used by judges to resolve cases. […] [...] The third part focuses on Lithuania. It analyses the Lithuanian legal system from a legal sources point of view and without doubt it accents the roles of court precedent and court practice in the system of legal sources. […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10809
Updated:
2022-02-07 20:09:37
Metrics:
Views: 61
Export: