A survey of English language teaching in Lithuania: 2003-2004

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A survey of English language teaching in Lithuania: 2003-2004
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
90 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anglų kalbos mokymas Lietuvoje; Švietimo sistemos struktūra; Europinis kontekstas; Lietuvos aukštosios mokyklos sektorius; Mokytojo kompetencijos; Profesinis tobulėjimas; English language teaching in Lithuania; Structure of education system; European context; Lithuanian Tertiary Sector; Teacher qualifications; Professional development.
Contents:
Introduction — The Lithuanian Education System — General Information about Lithuania — The Overall Structure of the Education System: Principles of education; Distribution of responsibilities; Primary, basic and secondary education; Upper secondary education; Higher education — Language Teaching: Foreign languages at basic and secondary schools; Foreign languages at vocational schools; Foreign languages at universities and colleges; Teacher training; Foreign Language Teaching Strategy — Levels and Standards of Education: Achievement levels; Assessment — Teaching English in the European Context: The Council of Europe; The British Council; The American Center; International projects — Conclusions — ELT in Lithuanian Schools — The Schools: General overview; The learning environment; Teaching resources and equipment; Administrative policies and practices; Conclusions — The Teachers and Students: Teacher profile; Working conditions for teachers; Teacher qualifications and experience; Teacher motivation; Teacher development and support; Student profile; Conclusions — Classroom Practice: Lesson aims and planning; Types of lesson; Types of activities; Teaching methods; Class atmosphere; Class management — Key Issues and Conclusions — ELT in the Lithuanian Tertiary Sector — Introduction — The Profile of EL Teachers at Colleges and Universities: Qualifications; Experience; Motivation — The Learning Environment and Institutional Practices: The teaching curriculum; Working conditions for teachers; Class sizes; Support for teachers; Resources and equipment; Teaching materials — Classroom Practices: Approaches and methods; Student motivation and involvement; Student-teacher relationship — Key Issues Emerging — Conclusions and Recommendations — ELT in Lithuania: Strengths — ELT in Lithuania: Problem Areas — Recommendations — Glossary.
Keywords:
LT
Europinis kontekstas; Lietuvos aukštosios mokyklos sektorius; Mokytojai. Pedagogai / Teachers. Pedagogues; Profesinis rengimas / Vocational training; Švietimo sistemos struktūra; Ugdymas / Education; Užsienio kalba / Foreign language.
EN
English language teaching in Lithuania; European context; Lithuanian Tertiary Sector; Professional development; Structure of education system.
Summary / Abstract:

LTŠioje monografijoje talpinami apžvalgos duomenys apie anglų kalbos mokymą Lietuvos mokyklose ir aukštojo mokslo institucijose per 2003/2004 akademinius metus. Apžvalga buvo įgaliota Britų Tarybos Lietuvoje ir Lietuvos Švietimo ir Mokslo Ministerijos. Ši apžvalga atspindi anglų kalbos mokymą per 2003/2004 metus visuose sektoriuose. Ši monografija skirta skaitytojams, įskaitant anglų kalbos mokytojus, taip pat kitų užsienio kalbų mokytojus, universiteto užsienio kalbų departamentus, mokytojų ugdymo institucijas, Lietuvos Švietimo ir Mokslo Ministeriją, regioninius pedagogų inspektorius ir mokyklų direktorius. Taip pat tikimasi, kad ši apžvalga sudomins kitų šalių profesionalius anglų kalbos mokytojus, ypač tų, kuriose dabar vykdomos reformos.

ENThis monograph provides data on English teaching in Lithuanian schools and higher education institutions over the academic year of 2003-2004. The review was approved by the British Council in Lithuania and the Ministry of Education and Science of the republic of Lithuania. This review reflects English teaching peculiarities through the period of 2003-2004 in all sectors. This monograph is intended for a vast audience, including English language teachers and teachers of other foreign languages, foreign language departments of universities, the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, regional inspectors for teachers and school directors. It is also expected that this review will attract attention of professional English language teachers from other countries, especially the ones, where these reforms are currently implemented.

ISBN:
9986035694
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1080
Updated:
2020-09-28 17:28:35
Metrics:
Views: 52
Export: