Apie autorę

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie autorę
Keywords:
LT
Šeima / Family.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamos svarbiausios žinios apie Virginia Satir ir jos požiūrį į žmogų bei šeimos psichoterapiją. V. Satir yra viena iš sisteminės šeimos psichoterapijos kūrėjų. Ši terapijos mokykla suformulavo naują požiūrį į šeimą ir joje vykstančius procesus. Gyvenimas šeimoje, joje besiklostantys santykiai, reiškiami jausmai bei elgsena nėra atsitiktiniai ar chaotiški, bet turi savo dėsnius; tai reiškia, kad galima aktyviai stengtis norint išspręsti šeimyninių santykių problemas ar krizes. V. Satir teorinė sistema nebuvo galutinai ir tvarkingai struktūruota, ji nuolat kito, todėl ją sunku priskirti vienai konkrečiai paradigmai. Autorė visada itin daug dėmesio skyrė asmeniui, tai puikiai atspindi ir jos įvardintos penkios laisvės. V. Satir sukūrė įvairių psichoterapinių metodų, kuriuose svarbu ne tiek kalbėjimas, kiek judėjimas, įvairių padėčių pasirinkimas, dalyvavimas visa savo esybe įvairiose situacijose, pavyzdžiui, Skulptūros metodas ar Asmens dalių vakarėlis. Knygoje skatinama naujai pažvelgti į savo jausmus ir juos geriau pažinti, laikantis pagrindinės knygos idėjos, kad protas be jausmų negarantuoja sėkmės gyvenime.Reikšminiai žodžiai: Psichoterapija; Šeimos terapija; Psychotherapy; Family therapy.

ENThe article presents basic information about Virginia Satir and her view of human beings and family psychotherapy. Satir is one of the founders of systemic family psychotherapy. This school of therapy presented a new approach to the family and the processes taking place in it. Life in the family, the relationships taking shape in it, the feelings expressed and the behaviour are not accidental or chaotic but follow certain logic. This means that active efforts can be made to solve family problems or crises. Satir’s theoretical system has not been fully and consistently structured and constantly changed in time; therefore, it is difficult to categorize it as part of a single particular paradigm. The author has always focused on individuals, which is reflected well in the notion of the five freedoms. Satir devised various psychotherapeutic methods which emphasize movement, taking various positions, and full involvement in various situations (e.g., the Sculpture method or the personal Parts Party), rather than talking. Her book encourages to take a new look at and gain a better understanding of one’s feelings, following the main idea of the book that reason without feelings does not guarantee success in life.

ISBN:
5415018182
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1078
Updated:
2013-04-28 15:25:19
Metrics:
Views: 62
Export: