Studentų kūrybiškumo kaitos ypatumai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų kūrybiškumo kaitos ypatumai: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
154 lap
Notes:
Disertacija rengta 1998-2005 metais Vilniaus pedagoginiame universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Characteristics of creativity change in university students Vilnius, 2006 31 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje tyrinėta studentų kūrybiškumo kaitos, gebėjimų ir savo kūrybiškumo vertinimo ypatumai. Didžiausias dėmesys skirtas studentų divergentinio mąstymo pokyčiams mokantis pagal specialią programą. Tyrime dalyvavo 160 Vilniaus pedagoginio universiteto II-IV kursų socialinių mokslų studentai (amžiaus vidurkis – 23 metai), iš jų 138 merginos ir 22 vaikinai. Eksperimentinės grupės tiriamieji (n = 80), mokėsi pagal šio darbo autorės sudarytą “Kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymo programą” (iš viso: 32 val.). Divergentiniam mąstymui nustatyti buvo naudojamas E. P. Torrance’o kūrybiškumo testas, verbalinė dalis, A forma (Torrance Test of Creative Thinking - TTCT, 1974). Subjektyviam esamo ir norimo kūrybiškumo lygiui įvertinti buvo taikyta Dembo-Rubinštein poliarinių profilių metodika. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad autorės sudaryta kūrybiškumo ugdymo programa yra efektyvi: [...] ją taikant, keičiasi studentų kognityviniai kūrybiniai gebėjimai - mąstymo sklandumas, lankstumas, originalumas. Skirtumas tarp konstatuojamojo ir kontrolinio tyrimo rezultatų yra statistiškai reikšmingas (empirinės Stjudento t kriterijaus reikšmės: t (sklandumo) = 5,23; t (lankstumo) = 6, 28; t (originalumo) = 7,03; p < 0,001). Labiausiai padidėjo tiriamųjų mąstymo originalumo ir lankstumo įverčiai, šiek tiek mažiau – mąstymo sklandumo įverčiai [...]. Pakito besimokančių pagal specialią kūrybiškumo ugdymo programą tiriamųjų požiūris į savo kūrybiškumą, [...] ypač esamo ir norimo kūrybiškumo, esamo ir norimo originalumo, sugebėjimo kurti idėjas, o taip pat norimo smalsumo vertinima. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe thesis analyses the peculiarities of assessment of creativity alternation, abilities and own creativity of the students. Focus is given to changes in divergent cogitation of the students while studying under a special programme. 160 second to fourth year students of social sciences of Vilnius Pedagogical University (aged on the average 23), including 138 girls and 22 young men, were involved in the survey. 80 participants of the pilot group were studying under programme developed by the author of the thesis “Programme for Education of Creativity and Self-expression”. E. P. Torrance Test of Creative Thinking, verbal part, form A was employed to determine divergent cognition, while Dembo-Rubinstein Methodology of Polar Profiles was applied in order to assess the level of the current and desired creativity. The results of the survey revealed that the programme for education of creativity developed by the author is efficient: its application results in change of cognitive creative abilities of the students, namely fluency, flexibility, singularity of cognition. Values of singularity and flexibility of cognition of the participants of the survey were the ones to increase at most, while the values of fluency of cognition showed a slightly lesser rise. Changes were observed as to the attitude to own creativity, current and desired singularity, ability to generate ideas of the individuals studying under the special programme for education of creativity, as well as assessment of curiosity.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10779
Updated:
2022-02-07 20:08:30
Metrics:
Views: 58
Export: