Lietuvos tarptautinės prekybos įtaka gamtiniams ištekliams ir aplinkai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos tarptautinės prekybos įtaka gamtiniams ištekliams ir aplinkai
Alternative Title:
Impact of Lithuanian international trade on natural resources and environment
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Eksportas; Prekyba; Įtaka aplinkai; Export; Trade; Impact on environment.
Keywords:
LT
Eksportas. Importas / Export. Import; Įtaka aplinkai; Tarptautinė prekyba / International trade.
EN
Export; Impact on environment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis nagrinėja tarptautinės prekybos įtaką gamtinių išteklių naudojimui ir aplinkos kokybei. Išanalizavus atskirų šalių tarptautinės prekybos rodiklius ir jų kitimo dinamiką, galima suprasti kokią vietą jos užima bendroje pasaulinėje prekybos sistemoje, tai yra kokiai grupei: žaliavų ir išteklių tiekėjų, gamintojų ar vartotojų, ji priklauso. Lietuva priklauso pereinamosios į rinkos ekonomiką šalių grupei, kurios šiuo metu sparčiai vystosi, pritraukia nemažai užsienio investicijų dėl pigios aukštos kvalifikacijos darbo jėgos, politiškai stabilios situacijos bei įvairių lengvatų taikomų investicijoms. Straipsnio pagrindinis tikslas – supažindinti su tarptautinės prekybos tendencijomis, įvertinti kokią įtaką ji daro gamtiniams ištekliams ir aplinkos būklei Lietuvoje. Svarbus dėmesys straipsnyje bus skiriamas Lietuvos padėties bendroje tarptautinės prekybos sistemos analizei bei palyginimui su kitomis šalimis. Išnagrinėjus pagrindinių Lietuvos eksporto prekių struktūrą, jų konkurentabilumą tarptautinėse rinkose bei jų gamybos įtaką aplinkai, nustatysime ar Lietuvos tarptautinės prekybos politika atitinka darnaus vystymosi keliamus reikalavimus bei nustatysime Lietuvos tarptautinės prekybos perspektyvas ir jų galima įtaką aplinkos kokybei ir gamtiniams ištekliams. [Iš leidinio]

ENThe article examines the impact of international trade on consumption of natural resources and quality of environment. After the analysis of international trade indicators of individual countries and the dynamics of their change, one can understand what role such country occupies in the international trade system, that is, to which group – supplier of raw resources and materials, producer or consumer – it belongs. Lithuania belongs to the group of countries in transition to market economy, currently, they undergo a rapid development, attract considerable foreign investments due to cheap and well-qualified labour force, stable political situation and various breaks enjoyed by investments. The main goal of the article is to introduce the tendencies of international trade, to evaluate its impact on natural resources and the condition of environment in Lithuania. A lot of attention in the article is devoted to the analysis of Lithuania’s position in the international trade system and its comparison to other countries. Having analyzed the structure of main export goods, their competitiveness on international markets and the impact of their production on the environment, the author examines whether Lithuanian international trade policy corresponds to the requirements of sustainable development and defines the outlook for Lithuania’s international trade and its possible impact on the quality of the environment and natural resources.

ISBN:
9955098937
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1075
Updated:
2013-04-28 15:25:16
Metrics:
Views: 47
Export: