Šiuolaikinių valiutų valdybų operacinės sistemos ir jų veiksmingumas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinių valiutų valdybų operacinės sistemos ir jų veiksmingumas: disertacija
Alternative Title:
Contemporary currency board operational systems and their effectiveness
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
155 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2003. Bibliografija.
Keywords:
LT
Bulgarija (Bulgaria); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTMokslinio tyrimo objektas: šiuolaikinių valiutų valdybų operacinės sistemos ir jų veiksmingumo didinimo būdai. Darbo tikslas – apibrėžti universalius veiksmingos valiutų valdybos operacinės sistemos bruožus. Remiantis empirinių duomenų analize autorius įrodinėja, kad šiuolaikinės valiutų valdybos Bulgarijoje, Estijoje, Honkonge ir Lietuvoje neperžengia šio modelio rėmų ir remiasi pinigų pasiūlos savireguliacijos mechanizmu. Nustatyta, kad šiuolaikinių valiutų valdybų praktikoje naudojamos pasirinktinės priemonės skirtos sustiprinti jo funkcionavimą šiuolaikinėmis liberalaus kapitalo judėjimo ir dinamiškų finansų rinkų sąlygomis. Autorius įrodinėja, kad šiuolaikinės valiutų valdybos operacinės sistemos veiksmingumą atskleidžia jos suteiktos galimybės bankų sistemai išlaikyti kuo stabilesnius valiutos rinkos kursą ir trumpalaikių palūkanų normas tarptautinių bazinių palūkanų normų atžvilgiu, atsižvelgiant į valiutos kurso ir kredito rizikos premijas. Pirmą kartą atlikti tyrimai, kaip priežiūros institucijos nustatyti bankų bazinės valiutos pozicijos apribojimai valiutų valdybos sąlygomis iškreipia pinigų pasiūlos savireguliaciją. Prieita prie išvados, kad, veiksminga su euru susietos valiutų valdybos operacinė sistema gerai tinka parengti jos bankų sistemą veikti naujomis likvidumo valdymo sąlygomis. [Iš leidinio]

ENThe subject of scientific research is operation systems of contemporary currency boards and ways of improving their effectiveness. The aim of research – to define universal features of an effective currency board operation system. On the basis of analysis of empirical data, the author argues that contemporary currency boards in Bulgaria, Estonia, Hong Kong, and Lithuania do not transcend the framework of this model and are based on self-regulation mechanism of money supply. It is established that in practice of contemporary currency boards discretionary monetary policy instruments are used to enhance their functioning under contemporary conditions of liberal movement of capital and dynamic financial markets. The author argues that effectiveness of contemporary currency board operation system are revealed in standing facilities for bank system to preserve optimally stable currency market rate and short-term interest rates in respect of international base interest rates, taking into account currency rate and credit risk premiums. For the first time, research was carried out determining how limitations of banks’ base currency positions set by supervisory authority under currency board conditions distort self-regulation of money supply. The conclusion is reached that effective currency board operation system pegged to euro is well placed to prepare its banking system to function under new conditions of managing liquidity.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10703
Updated:
2022-02-07 20:09:27
Metrics:
Views: 13
Export: