Šeimų,auginančių vaikus su klausos negalia, socialinė charakteristika : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimų,auginančių vaikus su klausos negalia, socialinė charakteristika: disertacija
Alternative Title:
Social Characteristics of Families Raising Hearing-Impaired Children
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
121 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2000. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Social characteristics of families with hearing-impaired children Kaunas : Technologija, 2000 27 p
Summary / Abstract:

LTŠeimos, auginančios vaikus su negalia Lietuvoje susiduria su daugiaplanėmis problemomis, kurios esamomis sąlygomis yra sunkiai sprendžiamos. Vaiko klausos negalia – vienas labiausiai vaiko raidą trikdančių sutrikimų. Tyrimo tikslas – atskleisti priklausomybę tarp vaiko klausos negalios poveikio šeimai ir tėvų poreikių.. Tyrimo uždaviniai: 1) Nustatyti girdinčių tėvų, auginančių 0-12 metų amžiaus vaikus su klausos negalia, poreikius. 2) Nustatyti vaiko klauso negalios poveikį šeimai. 3) Nustatyti ryšį tarp šeimos socialinių demografinių charakteristikų ir tėvų poreikių. 4) Nustatyti ryšį tarp tarp vaiko klauso negalios poveikio šeimai ir tėvų poreikių. 5) Nustatyti šeimos socialinių tinklų dydį ir jų įtaką ryšiui tarp tėvų poreikių bei vaiko negalios poveikio šeimai. Tyrimo metodai: dokumentų analizė, anketinė apklausa, struktūruotas interviu su tėvais. Tyrimo rezultatai. Tyrime dalyvavo 154 šeimos arba 236 tėvai. Tėvų poreikiai pagal vidurkių vertes atskirose poreikių kategorijose pasiskirstė taip: informacijos poreikiai, finansinės paramos poreikiai , emocinės paramos poreikiai, bendruomenės paslaugų poreikiai, pagalbos paaiškinti vaiko situaciją poreikiai, šeimos funkcionavimo poreikiai. Daugiausia (87 proc.) tėvų išreiškė poreikius informacijai apie paslaugas, kurias vaikas galės gauti ateityje. Gautas teigiamas ryšys tarp vaiko negalios poveikio šeimai ir tėvų poreikių. Streso veiksnys statistiškai reikšmingai paaiškino keturias poreikių kategorijas. Socialinių tinklų dydžio, kaip atskiro kintamojo, veikimo pašalinimas neturi įtakos ryšiui tarp vaiko negalios poveiko šeimai ir tėvų poreikių. [Iš leidinio]

ENFamilies raising children with disability in Lithuania encounter a diversity of problems which are difficult to solve under the current conditions. The child’s hearing impairment is one of the most disturbing disabilities for the child’s development. This research aims to reveal the dependency between the impact of the child’s hearing impairment on the family and the needs of the parents. The research has the following tasks: to determine the needs of parents raising 0-12 years old hearing-impaired children; to determine the impact of the child’s hearing impairment on the family; to determine the relation between the sociodemographic characteristics of the family and the needs of the parents; to determine the relation between the impact of the child’s hearing impairment on the family and the needs of the parents; to determine the size of the family’s social networks and their relations to the dependency between the needs of the parents and the impact of the child’s disability on the family. The research uses the following methods: document analysis, a questionnaire, and a structured interview with the parents. 154 families (236 parents) took place in the research. The parents had the following needs: information, financial support, emotional support, community services, assistance in explaining the child’s situation, family functioning. Most parents expressed the need for information about the services that the child would be able to receive in the future. Positive correlation was found between the impact of the child’s disability and the needs of the parents.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10701
Updated:
2022-02-07 20:09:24
Metrics:
Views: 70
Export: